medTzorg voor je instelling

Zorg op maat, betrouwbaar, betaalbare zorg & deskundig

In het begin

Oprichting FMMU

In 1997 is FMMU opgericht door Hans Blankestijn en Frank Diepersloot. FMMU staat voor Forensisch Medische Maatschappij Utrecht. Hans en Frank wilden in de stad betere huisartsenzorg bieden aan mensen die tussen wal en schip dreigden te vallen.
In begin vooral gericht op de arrestantenzorg en later zijn daar ook gesloten instellingen bijgekomen, zoals gevangenissen, detentiecentra en TBS klinieken.

Oprichting medTzorg

De afgelopen jaren is er een steeds groter tekort aan specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten in deze instellingen.
FMMU werd steeds vaker benaderd om ook diensten te doen voor Wlz instellingen en daarom is besloten om in 2011 medTzorg op te richten.

medTzorg richt zich op mensen die verblijven in instellingen die vallen onder de Wet langdurige zorg, zoals verpleeghuizen, psychiatrische klinieken, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en verslavingsklinieken.

Door onze huisartsen in te zetten voor de eerstelijnszorg in een instelling komt de eigen instellingsarts meer toe aan zijn specialistische taken.

Rode draad

De rode draad van medTzorg en FMMU is dat wij gelijkwaardige zorg willen voor mensen zonder vrije huisartsenkeuze.
Inmiddels hebben we afscheid genomen van de naam FMMU en gaan we verder onder de naam medTzorg.

medTzorg voor je instelling

Zorg op maat, betrouwbaar, deskundig

Waar wij voor staan

Missie & kernwaarden

Eerstelijnszorg in teamverband aan bijzondere doelgroepen. Medische adviezen ten behoeve van mensen met beperkingen.
Wij doen dit met experts die oplossingsgericht zijn en die geloven in waar wij voor staan.

Onze kernwaarden

  • Optimale ondersteuning van onze zorgprofessionals met trainingen en begeleiding
  • Zorg op maat
  • Langdurige samenwerking met onze opdrachtgevers en zorgprofessionals
  • Expertise
  • Flexibel

Kort gezegd:

  • Samen
  • Ontzorgen
  • Toegankelijk
  • Deskundig

medTzorg voor je instelling

Betaalbare zorg, zorg op maat, betrouwbaar & deskundig

Samenvoegen medTzorg en FMMU

Samenwerken

Beide bedrijven doen hetzelfde, maar dan voor verschillende doelgroepen. De afgelopen jaren merken we dat de werkzaamheden voor beide bedrijven steeds meer overlappen. Tijd om verder te gaan onder één naam. Vanaf 1 januari 2021 zal FMMU opgaan in medTzorg, omdat deze naam goed weergeeft waar wij voor staan.

Medische topzorg in teamverband voor alle instellingen waar wij zorg aan leveren!


We doen het niet alleen

Zonder onze zorgverleners kunnen wij geen topzorg leveren. Het werken voor ons is uitdagend, afwisselend en vraagt bevlogenheid en creativiteit. Wij helpen onze zorgprofessionals om hun werk te doen zonder “al het gedoe”.
Ook de samenwerking met de instellingen draagt bij aan goede zorg voor de kwetsbare doelgroep.

Zorgen doen we samen!

Vacature huisarts PI