Skip to main content

Rondom het doorverwijzen en insturen van ongedocumenteerden lopen huisartsen in hun huisartsenpraktijken aan tegen onduidelijkheid over en onwetendheid van regels voor patiënten die ongedocumenteerd zijn.

Ongedocumenteerden zijn onverzekerd en worden meestal geweigerd als er wordt doorverwezen naar medisch specialisten of SEH’s. Ook (ziekenhuis)apotheken menen aan onverzekerden geen medicijnen uit te kunnen leveren. Maar er zijn mogelijkheden om deze patiënten wél de zorg te bieden die zij nodig hebben. Deze regels en mogelijkheden zijn vaak onbekend bij specialisten en apotheken. Wij geven enkele handvatten en richting aan waar de informatie hierover gevonden kan worden.

Ongedocumenteerde patiënten

Meestal betreft een ongedocumenteerde patiënt een vreemdeling of migrant. Voor medTzorg-artsen gaat dit ook om patiënten in de arrestantenzorg. Maar ook daklozen zijn vaak ongedocumenteerd. Voor huisartsen is het een uitdaging om hen in aanmerking te laten komen voor de juiste zorg.

In Nederland wonen naar schatting tussen de 23.000 en 58.000 ongedocumenteerden (WODC, 2020). Het verlenen van gezondheidszorg wordt bemoeilijkt door de situatie waarin ongedocumenteerden zich bevinden. Ze hebben vaak angst om opgepakt te worden en ze hebben regelmatig financiële problemen. Hierdoor zoeken ze vaak laat hulp van een huisarts, waardoor ziektebeelden al in een verder gevorderd stadium zijn dan bij andere patiënten. Het gaat hierbij vooral om psychische problemen, zoals depressie en stress, en (psycho)somatische problemen. Infectiezieken komen ook relatief veel voor onder ongedocumenteerden. Lees: Gezondheid Ongedocumenteerden – Pharos

Een politiearrestant is verzekerd via zijn eigen zorgverzekeraar. Dus een ‘normale’ arrestant is geen probleem. Een arrestant die illegale buitenlander is of een dakloze zonder verzekering is wél een probleem. Niet voor de medTzorg-arts (politie betaalt de huisarts rekening), maar wel voor het ziekenhuis, een specialist of apotheek. Het gevolg is dat deze instanties deze groep moet weigeren om zorg te leveren, al is dat vanuit deze uitvoerende personen een vervelend persoonlijk en ethisch dilemma. Hoe kunnen zij hun geld wel ontvangen/declareren? Indien de mogelijkheden onbekend zijn, zou een huisarts hen dat kunnen laten weten.

Declaratieregelingen voor ongedocumenteerde patiënten

Beslisboom CAK

Burgerregelingen, zoals de regelingen zorgverzekering en buitenland, wanbetalers, gemoedsbezwaarden en onverzekerbare vreemdelingen vallen onder de taken en verantwoordelijkheden van het CAK (voorheen Centraal Administratie Kantoor).

Het CAK richtte zich in beginsel op de financiële uitvoering van de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ). Kort gezegd kwam deze wet erop neer dat we in Nederland mensen niet aan hun lot overlaten als zij tijdelijk of langdurig zorg nodig hebben. Door alle contacten met ketenpartners kreeg het CAK steeds meer een coördinerende en centrale rol binnen de zorgketen, bijvoorbeeld voor Wmo en Wlz (de nieuwe regeling die overgaat vanuit AWBZ).

Het CAK geeft vier regelingen die volgens onderstaand schema kunnen worden aangesproken:
Via welke regeling kan ik declareren? – CAK Zakelijk (hetcak.nl)

Beslisboom CAK ongedocumenteerden

Dokters van de Wereld

Dokters van de wereld beschrijft puntsgewijs wat je moet doen als je de zorg voor een vreemdeling wilt borgen en declareren:

  1. Welke acties tijdens het consult
  2. Hoe declareren
  3. Hoe doorverwijzen
  4. Hoe recept uitschrijven
  5. Wat te doen als meer informatie nodig (CAK contacten)

Huisartsen in Amsterdam

Huisartsen in Amsterdam hebben de mogelijkheid om patiënten te verwijzen naar Noodfonds Amsterdam (Fonds Bijzondere Noden Amsterdam).  ‘Noodfonds Amsterdam’ kan op een recept genoteerd worden indien de patiënt de eigen bijdrage van 5 euro niet kan betalen.

Overige informatie

Zorgwijzer Regeling onverzekerbare vreemdelingen: Regeling onverzekerbare vreemdelingen
Landelijk reglement arrestantenzorg: Politie Rapportsjabloon
Rijksoverheid: Wat gebeurt er met mijn zorgverzekering als ik in de gevangenis zit? | Rijksoverheid.nl
CAK algemeen: CAK (hetcak.nl)
CAK – via welke regeling declareren?: Via welke regeling kan ik declareren? – CAK Zakelijk (hetcak.nl)
Dokters van de Wereld: Dokters van de Wereld | Informatie voor huisartsen
FBNA (Noodfonds Amsterdam): Home | FBNA

 

Heb jij adviezen en tips over regelingen waarmee we deze informatie kunnen aanvullen en zo compleet mogelijk kunnen maken?
Mail dan naar communicatie@medtzorg.nl.

 

Print Friendly, PDF & Email