Skip to main content

Door de grote belangstelling voor de medTzorg Masterclass start er in oktober 2023 een nieuwe Masterclass groep. De inschrijving is nu geopend!
Let wel: Er zijn 18 plekken en vol = vol. Mocht je geïnteresseerd zijn, laat dit dan snel weten.

Voor wie?

De medTzorg Masterclass richt zich op artsen die werkzaam zijn binnen instellingen
De Masterclass bestaat uit 8 modules met een breed scala aan interessante onderwerpen die in een periode van twee jaar wordt afgerond.
Lees meer en schrijf je in via de Masterclass pagina.

Het programma

Enkele modules zijn nog niet met een exacte datum ingepland, deze data zullen eerdaags bekend worden gemaakt.

ONDERWERPDATUMTIJD
Verslavingdonderdag 12 oktober 202317:00 tot 22:00 uur
Acute spoedzorgzaterdag 4 november 202315:00 tot 20:00 uur
PsychiatrieJanuari 2024
Zorg, dwang en isolatieMaart 2024
Bijzondere situaties levenseindeSeptember 2024
Cognitieve beperkingenzaterdag 2 november 202409:00 tot 14:00 uur
Wet en regelgevingFebruari 2025
SamenwerkenMei 2025

De onderwerpen

Verslaving

In instellingen krijg je te maken met vragen rond middelengebruik.

 • Welk risico’s loopt een nieuwe verpleeghuisbewoner, die in de thuissituatie gewend is aan flink alcoholgebruik bij plotselinge onttrekking?
 • Hoe ga je om met een dronken arrestant in de politiecel?
 • Wat gebeurt er met een GHB-gebruiker die door zijn aanhouding plotseling zonder drugs komt te zitten?
 • Hoe kom je het best in gesprek over verslaving met licht verstandelijk beperkte mensen?
 • Welke valkuilen zijn er bij het voorschrijven van methadon?

Allemaal vragen waar je tegenaan loopt als je werkt met bijzondere doelgroepen. Deze module combineert evidence-based geneeskunde met praktische tips van ervaren artsen, zodat je beter voorbereid de werkvloer op gaat. Onze richtlijnen sluiten hier goed op aan.

Wet en regelgeving

Als zorgverlener hoef je geen jurist te zijn, maar het voor alle betrokkenen belangrijk dat je voldoende kennis hebt van de relevante wet- en regelgeving.

 • weet jij hoever het beroepsgeheim gaat?
 • welke informatie mag of moet je wel of juist niet delen met derden?
 • wanneer is iemand wilsonbekwaam en wat zijn de consequenties daarvan?
 • welke dwangmaatregelen mogen worden toegepast en in welke situaties en onder welke voorwaarden?
 • In hoeverre verschilt de status van een gedetineerde patiënt met die van buiten de muren?

In deze module krijg je kennis van de actuele wettelijke situatie. Je krijgt actuele casuïstiek en praktische tips, zodat je hiermee direct aan de slag kunt.

Spoedzorg

24 uur per dag kun je opgeroepen worden voor een spoedgeval. Voor alles van “levensbedreigend” tot “lastig, maar onschuldig” kun je gebeld worden. Soms heb je maar weinig tijd om de juiste afweging te maken.

 • Wanneer is iemand eigenlijk “instabiel?”
 • Hoe lang duurt het voordat de celdeur opengaat en je fysiek contact kunt maken met de doodzieke gedetineerde?
 • Heb je eigenlijk voldoende ruimte en licht om je patiënt goed te beoordelen in de cel?
 • Bij jouw verpleeghuisbewoner kan van alles, maar wil de patiënt/ familie dit nog wel?
 • Een instellingsbewoner heeft per ongeluk de medicatie van zijn buurman gekregen en zijn tong en lippen zwellen nu wel erg snel op. Wat moet je doen?

Door deze module krijg je zelfvertrouwen, leer je rust te bewaren in spoedeisende situatie en medisch te handelen bij veelvoorkomende spoedjes bij bijzondere doelgroepen

Psychiatrie

In een instelling krijg je te maken psychiatrische ziekten en afwijkend gedrag. Ook krijg je te maken met de complicaties van psychofarmaca-gebruik. Persoonlijkheidsstoornissen en psychose zorgen ervoor dat patiënten de wereld door hun eigen bril bekijken.

 • Hoe kom je in contact met een patiënt die psychotisch is?
 • Moet je meegaan in de waan of juist niet?
 • Hoe handel je zelf in het belang van de patiënt met een persoonlijkheidsstoornis, terwijl je zelf je grenzen blijft bewaken?
 • Hoe zorg je ervoor dat alle ruis niet tot fouten leidt?

Na deze module herken je de valkuilen in de communicatie met mensen met een psychiatrisch probleem.

Samenwerken

Binnen instellingen draag je als huisarts bij aan een effectieve samenwerking. Hierbij zijn heldere afspraken over regievoering noodzakelijk evenals afstemming binnen het multidisciplinaire team.

 • Welke verantwoordelijkheid neem je als huisarts binnen het team?
 • Welke rol wordt verwacht binnen de verschillende overlegvormen, zoals bv. MDO
 • Hoe praat je als arts met bestuurders en hoe zorg je dat jouw thema’s gehoord worden?
 • Hoe geef je terug aan bestuurders wat je observeert en zorg je ervoor dat dit invloed heeft op het beleid?

Deze module creëert een bewustwording over de werkwijzen en valkuilen binnen de verschillende instellingen. Je krijgt praktische tips van ervaren artsen, zodat je beter voorbereid de werkvloer op gaat.

Cognitieve beperkingen

Je komt binnen de instellingen vaak patiënten tegen met cognitieve beperkingen. Een groep patiënten is geboren met een verstandelijke beperking. De toenemende vergrijzing zorgt voor méér dementie patiënten, maar ook CVA’s, hoofdtrauma’s en middelenmisbruik zorgen voor hersenenbeschadiging.

 • Wordt je uitleg wel begrepen?
 • Kan je patiënt je advies op papier wel lezen?
 • Wanneer is een patiënt nog wilsbekwaam en schat je dat in?
 • Praat je met de patiënt, de vertegenwoordiger of beiden?
 • Hoe optimaliseer je therapietrouw als er problemen zijn met de geheugen en concentratie?

Deze module leert je beter te communiceren met patiënten met cognitieve beperkingen.

Bijzondere situaties rondom het levenseinde

In een instelling krijg je te maken met complexe medische problematiek en wetgeving. Rondom het sterfbed staat de patiënt centraal, maar je dient rekening te houden met andere (zorg)professionals.

 • Wie is de hoofdbehandelaar?
 • Wie zal bv. de euthanasie binnen de instelling kunnen uitvoeren?
 • Hoe kun je als huisarts adequate palliatieve zorg en palliatieve sedatie toepassen, rekening houdend met de veelheid aan medicatie bij chronisch verslaafde en/of psychiatrische patiënten.

Ook ten aanzien van het NRNB (Niet Reanimeren Niet Beademen)

 • Met wie zal dit besproken moeten worden?
 • Hoe verspreid je deze medische informatie binnen de instelling met alle alle (zorg)professionals die rondom de patiënt/ bewoner werkzaam zijn.

Zowel in verpleeghuizen, VG instellingen als in penitentiaire instellingen kunnen mensen om verschillende redenen besluiten om te stoppen met eten en soms ook met drinken.

 • Wat is de achtergrond van het stoppen?
 • Is de persoon wilsbekwaam?
 • Welke fysiologische processen gaan spelen met welke gevolgen?

Je krijg tijdens deze module inzicht wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft bij beslissingen over behandeling.

Zorg, dwang en isolatie

In een instelling krijg je te maken met complexe medische problematiek en wetgeving. Rondom het sterfbed staat de patiënt centraal, maar je dient rekening te houden met andere (zorg)professionals.

 • Wie is de hoofdbehandelaar?
 • Wie zal bv. de euthanasie binnen de instelling kunnen uitvoeren?
 • Hoe kun je als huisarts adequate palliatieve zorg en palliatieve sedatie toepassen, rekening houdend met de veelheid aan medicatie bij chronisch verslaafde en/of psychiatrische patiënten.

Ook ten aanzien van het NRNB (Niet Reanimeren Niet Beademen)

 • Met wie zal dit besproken moeten worden?
 • Hoe verspreid je deze medische informatie binnen de instelling met alle alle (zorg)professionals die rondom de patiënt/ bewoner werkzaam zijn.

Zowel in verpleeghuizen, VG instellingen als in penitentiaire instellingen kunnen mensen om verschillende redenen besluiten om te stoppen met eten en soms ook met drinken.

 • Wat is de achtergrond van het stoppen?
 • Is de persoon wilsbekwaam?
 • Welke fysiologische processen gaan spelen met welke gevolgen?

Je krijg tijdens deze module inzicht wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft bij beslissingen over behandeling.

Inschrijven

Aanmelden kan door een mail te sturen naar scholingen@medtzorg.nl.
Heb je vragen en heb je graag persoonlijk contact? Bel dan 030 – 511 25 00.

Print Friendly, PDF & Email