Skip to main content
8 geaccrediteerde modules in 2 jaar

Masterclass

De medTzorg Masterclass richt zich op artsen die werkzaam zijn binnen instellingen.
Deze Masterclass bestaat uit 8 geaccrediteerde modules met een breed scala aan interessante onderwerpen die in een periode van twee jaar worden afgrond.

Als deelnemende arts verbind jij je aan de masterclass en ga je een contract aan om alle 8 modules te volgen. In ruil hiervoor krijg je accreditatiepunten (4 per module).

In 2024 starten er weer een nieuwe medTzorg Masterclass.
Deze groep gaat in oktober van start. Dit jaar met een nieuwe module: Agressie regulatietraining! Deze vervangt de module Acute Spoedzorg.  Let wel: er zijn 18 plekken en vol = vol. Mocht je geïnteresseerd zijn, laat dit dan snel weten.

Uitgebreide informatie over de inhoud van de verschillende modules en de onderwerpen lees je onderaan deze pagina.

Per masterclass ziet het programma er als volgt uit:

Masterclass groep 2024

Deze masterclass is vol, er kan niet meer ingeschreven worden.

ONDERWERPDATUMTIJD
VerslavingDonderdag 10 oktober 202417:00 tot 22:00 uur
Cognitieve beperkingenZaterdag 2 november 202409:00 tot 14:00 uur
PsychiatrieFebruari 2025
Zorg, dwang en isolatieMaart 2025
Agressie regulatie training (NIEUW)September 2025
Bijzondere situaties levenseindeNovember 2025
Wet en regelgevingJanuari 2026
SamenwerkenMaart 2026

Masterclass groep 2023 – 2

Deze masterclass is vol, er kan niet meer ingeschreven worden.

ONDERWERPDATUMTIJD
VerslavingDonderdag 12 oktober 202317:00 tot 22:00 uur
Acute spoedzorgZaterdag 4 november 202315:00 tot 20:00 uur
PsychiatrieDonderdag 11 januari 202417.00 tot 22.00 uur
Zorg, dwang en isolatieDinsdag 5 maart 202417.00 – 22.00 uur
Bijzondere situaties levenseindeDonderdag 12 september 202417.00 – 22.00 uur
Cognitieve beperkingenZaterdag 2 november 202409:00 tot 14:00 uur
Wet en regelgevingWoensdag 15 januari 202517.00 – 22.00 uur
SamenwerkenZaterdag 5 april 20259.00 – 14.00 uur

Masterclass groep 2023 – 1

Deze masterclass is vol, er kan niet meer ingeschreven worden.

ONDERWERPDATUMTIJD
Verslavingdonderdag 26 januari 202317:00 tot 22:00 uur
Wet en regelgevingdonderdag 19 oktober 202309:00 tot 14:00 uur
Psychiatriedonderdag 7 september 202317:00 tot 22:00 uur
Acute spoedzorgzaterdag 4 november 202309:00 tot 14:00 uur
Zorg, dwang en isolatiedonderdag 25 januari 202417:00 tot 22:00 uur
Samenwerkenzaterdag 13 april 202409:00 tot 14:00 uur
Bijzondere situaties levenseindedonderdag 12 september 202417:00 tot 22:00 uur
Cognitieve beperkingenzaterdag 2 november 202409:00 tot 14:00 uur

Overige informatie

Kosten

Per module: € 625,-
Gehele masterclass: € 5.000,-.
Bij inschrijving in één keer voor alle 8 modules 10% korting: € 4.500,-

Voor huisartsen die aangesloten zijn bij medTzorg is de masterclass gratis.

Scholingen

Bekijk ook het programma van de medTzorg scholingen. Onderwerpen toegespitst op de eerstelijnszorg aan mensen die verblijven in instellingen van DJI en Wlz (wet langdurige zorg) instellingen. Deze scholingen geven accreditatiepunten voor artsen cluster ABC1 en verpleegkundigen V&VN.

Onderwerpen

Verslaving

In instellingen krijg je te maken met vragen rond middelengebruik.

 • Welk risico’s loopt een nieuwe verpleeghuisbewoner, die in de thuissituatie gewend is aan flink alcoholgebruik bij plotselinge onttrekking?
 • Hoe ga je om met een dronken arrestant in de politiecel?
 • Wat gebeurt er met een GHB-gebruiker die door zijn aanhouding plotseling zonder drugs komt te zitten?
 • Hoe kom je het best in gesprek over verslaving met licht verstandelijk beperkte mensen?
 • Welke valkuilen zijn er bij het voorschrijven van methadon?

Allemaal vragen waar je tegenaan loopt als je werkt met bijzondere doelgroepen. Deze module combineert evidence-based geneeskunde met praktische tips van ervaren artsen, zodat je beter voorbereid de werkvloer op gaat.

Wet- en regelgeving

Als zorgverlener hoef je geen jurist te zijn, maar het voor alle betrokkenen belangrijk dat je voldoende kennis hebt van de relevante wet- en regelgeving.

 • weet jij hoever het beroepsgeheim gaat?
 • welke informatie mag of moet je wel of juist niet delen met derden?
 • wanneer is iemand wilsonbekwaam en wat zijn de consequenties daarvan?
 • welke dwangmaatregelen mogen worden toegepast en in welke situaties en onder welke voorwaarden?
 • In hoeverre verschilt de status van een gedetineerde patiënt met die van buiten de muren?

In deze module krijg je kennis van de actuele wettelijke situatie. Je krijgt actuele casuïstiek en praktische tips, zodat je hiermee direct aan de slag kunt.

Agressie regulatietraining

Helaas krijgen we steeds vaker te maken met agressie in de praktijk, op de HAP of tijdens ons werk voor medTzorg.

 • Welke soorten agressie bestaan er?
 • Hoe ga je om met verschillende soorten van agressie?
 • Waar begeef jij je in de ruimte ten opzichte van een gedetineerde of gearresteerde patiënt?
 • Wat als iemand agressief is vanuit zijn ziekte? Hoe ga je hier mee om?

Deze module is bedoeld om meer kennis op te doen over hoe agressie precies werkt en hoe je hiermee om moet gaan. Door te trainen met acteur sta je na deze module steviger in je schoenen en leer je rust te bewaren in een stressvolle situatie.

Psychiatrie

In een instelling krijg je te maken psychiatrische ziekten en afwijkend gedrag. Ook krijg je te maken met de complicaties van psychofarmaca-gebruik. Persoonlijkheidsstoornissen en psychose zorgen ervoor dat patiënten de wereld door hun eigen bril bekijken.

 • Hoe kom je in contact met een patiënt die psychotisch is?
 • Moet je meegaan in de waan of juist niet?
 • Hoe handel je zelf in het belang van de patiënt met een persoonlijkheidsstoornis, terwijl je zelf je grenzen blijft bewaken?
 • Hoe zorg je ervoor dat alle ruis niet tot fouten leidt?

Na deze module herken je de valkuilen in de communicatie met mensen met een psychiatrisch probleem.

Samenwerken

Binnen instellingen draag je als huisarts bij aan een effectieve samenwerking. Hierbij zijn heldere afspraken over regievoering noodzakelijk evenals afstemming binnen het multidisciplinaire team.

 • Welke verantwoordelijkheid neem je als huisarts binnen het team?
 • Welke rol wordt verwacht binnen de verschillende overlegvormen, zoals bv. MDO
 • Hoe praat je als arts met bestuurders en hoe zorg je dat jouw thema’s gehoord worden?
 • Hoe geef je terug aan bestuurders wat je observeert en zorg je ervoor dat dit invloed heeft op het beleid?

Deze module creëert een bewustwording over de werkwijzen en valkuilen binnen de verschillende instellingen. Je krijgt praktische tips van ervaren artsen, zodat je beter voorbereid de werkvloer op gaat.

Cognitieve beperkingen

Je komt binnen de instellingen vaak patiënten tegen met cognitieve beperkingen. Een groep patiënten is geboren met een verstandelijke beperking. De toenemende vergrijzing zorgt voor méér dementie patiënten, maar ook CVA’s, hoofdtrauma’s en middelenmisbruik zorgen voor hersenenbeschadiging.

 • Wordt je uitleg wel begrepen?
 • Kan je patiënt je advies op papier wel lezen?
 • Wanneer is een patiënt nog wilsbekwaam en schat je dat in?
 • Praat je met de patiënt, de vertegenwoordiger of beiden?
 • Hoe optimaliseer je therapietrouw als er problemen zijn met de geheugen en concentratie?

Deze module leert je beter te communiceren met patiënten met cognitieve beperkingen.

Bijzondere situaties rondom het levenseinde

In een instelling krijg je te maken met complexe medische problematiek en wetgeving. Rondom het sterfbed staat de patiënt centraal, maar je dient rekening te houden met andere (zorg)professionals.

 • Wie is de hoofdbehandelaar?
 • Wie zal bv. de euthanasie binnen de instelling kunnen uitvoeren?
 • Hoe kun je als huisarts adequate palliatieve zorg en palliatieve sedatie toepassen, rekening houdend met de veelheid aan medicatie bij chronisch verslaafde en/of psychiatrische patiënten.

Ook ten aanzien van het NRNB (Niet Reanimeren Niet Beademen)

 • Met wie zal dit besproken moeten worden?
 • Hoe verspreid je deze medische informatie binnen de instelling met alle alle (zorg)professionals die rondom de patiënt/ bewoner werkzaam zijn.

Zowel in verpleeghuizen, VG instellingen als in penitentiaire instellingen kunnen mensen om verschillende redenen besluiten om te stoppen met eten en soms ook met drinken.

 • Wat is de achtergrond van het stoppen?
 • Is de persoon wilsbekwaam?
 • Welke fysiologische processen gaan spelen met welke gevolgen?

Je krijg tijdens deze module inzicht wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft bij beslissingen over behandeling.

Zorg dwang en isolatie

In een instelling krijg je te maken met complexe medische problematiek en wetgeving. Rondom het sterfbed staat de patiënt centraal, maar je dient rekening te houden met andere (zorg)professionals.

 • Wie is de hoofdbehandelaar?
 • Wie zal bv. de euthanasie binnen de instelling kunnen uitvoeren?
 • Hoe kun je als huisarts adequate palliatieve zorg en palliatieve sedatie toepassen, rekening houdend met de veelheid aan medicatie bij chronisch verslaafde en/of psychiatrische patiënten.

Ook ten aanzien van het NRNB (Niet Reanimeren Niet Beademen)

 • Met wie zal dit besproken moeten worden?
 • Hoe verspreid je deze medische informatie binnen de instelling met alle alle (zorg)professionals die rondom de patiënt/ bewoner werkzaam zijn.

Zowel in verpleeghuizen, VG instellingen als in penitentiaire instellingen kunnen mensen om verschillende redenen besluiten om te stoppen met eten en soms ook met drinken.

 • Wat is de achtergrond van het stoppen?
 • Is de persoon wilsbekwaam?
 • Welke fysiologische processen gaan spelen met welke gevolgen?

Je krijg tijdens deze module inzicht wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft bij beslissingen over behandeling.

Masterclass medTzorg en de geaccrediteerde scholingen
Print Friendly, PDF & Email