Skip to main content

Veilig Incident melden (VIM) - Klachtenregeling

Ben je niet tevreden of heb je een klacht? Vertel het aan ons.

Ben je niet tevreden of heb je een klacht? Vertel het aan ons.

Vul het klachtenformulier in onderaan de pagina.

Wij horen het graag

Wij vinden de kwaliteit van de dienstverlening die wij leveren erg belangrijk en een klacht zien wij als een mogelijkheid tot verbetering. Ben je niet tevreden, dan proberen wij daar wat aan te doen.

Je klacht melden:

Je kunt ons bellen, vaak kunnen we met één telefoontje de ontevredenheid wegnemen.
T: 030 – 511 25 00

VIM melding

Goede zorg is belangrijk voor ons

Online klachtenformulier

Klachtenformulier

Ben je een patiënt, cliënt of wettelijke vertegenwoordiger van een cliënt? Dan is dit formulier niet voor jou bestemd. Je kunt je klacht rechtstreeks indienen bij de organisatie.
De organisatie zal dan contact met ons opnemen voor verdere afhandeling.

Wil je een klacht indienen, dan is de afhandeling als volgt:

Je ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij willen je klacht binnen 6 weken afhandelen. Lukt dat niet, omdat er meer tijd nodig is, dan brengen wij je hiervan op de hoogte.

De klacht wordt doorgestuurd naar onze klachtenfunctionaris. Deze zal met alle partijen in overleg gaan en proberen de klacht op te lossen. Onze klachtenfunctionaris wordt  onafhankelijk ingezet.

Kom je er samen met ons niet uit? Dan bestaat de mogelijkheid om je klacht te laten beoordelen door een derde instantie, bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman.

Online Veilig Incident Melden

Veilig Incident Melden (VIM)

Ben je een patiënt, cliënt of wettelijke vertegenwoordiger van een cliënt? Dan is dit formulier niet voor jou bestemd. Je kunt je klacht rechtstreeks indienen bij de organisatie.
De organisatie zal dan contact met ons opnemen voor verdere afhandeling.

Wat te doen als je een niet gewenste situatie of een (bijna-) incident signaleert?

Wij vinden het belangrijk dat er goede zorg geleverd wordt. Het kan voorkomen dat je als zorgverlener niet tevreden bent over het contact met een andere zorgverlener of dat je een gebeurtenis hebt gesignaleerd die de kwaliteit van de zorg negatief kan beïnvloeden of heeft beïnvloed.

Deze gebeurtenissen noemen wij ‘incidenten’. Andere voorbeelden van incidenten zijn: verkeerde toediening van medicatie of handelingen die de veiligheid van de patiënt (en/of jou) in gevaar kunnen brengen. Iedereen kan soms iets meemaken en/of situaties veroorzaken die ongewenst zijn. Het is voor ons en andere professionals, die betrokken zijn bij de zorg, belangrijk om dit soort signalen van jullie te ontvangen.
Dit biedt ons de mogelijkheid om de situatie te analyseren en zodanige verbeteringen in het zorgproces aan te brengen, dat we deze (bijna-) incidenten zoveel mogelijk voorkomen en er voor te zorgen dat anderen niet in dezelfde ongewenste situaties terecht komen. De kwaliteit van onze zorg wordt hiermee verbeterd.
Je kunt ervoor kiezen om een incident te melden (VIM: veilig incident melden). Je doet dit via het online formulier.

Na ontvangst van jouw melding neemt de VIM-functionaris contact met je op. De VIM-functionaris geeft informatie, advies, doet onderzoek naar het incident en kan bemiddelen. Meldingen worden altijd anoniem behandeld.

Veilig (bijna-)Incidenten Melden (VIM) - meldformulier

Dit formulier is bedoeld om te beschrijven wat en waarom een (bijna-)incident is gebeurd, uitdrukkelijk niet wie er schuldig aan is

Wie meldt?

Wie is mogelijk nog meer betrokken bij het (bijna-)incident?


Deze personen zijn van uw melding op de hoogte en hebben zo mogelijk bijgedragen aan het invullen van formulier.

Naam 1
Naam 2
Naam 3
Naam 4
Naam 5
Naam 6

Welke patiënt is betrokken bij het (bijna-)incident?


Indien de patiënt merkbare gevolgen van het incident voor de gezondheid heeft of nog kan hebben:

Wat is er gebeurd?

Beschrijf in ieder geval nauwkeurig de feiten en de omstandigheden die naar uw idee aan het incident bijgedragen hebben.

(bv. een verkeerde ampul met medicatie opgetrokken, maar bij 2e controle opgemerkt)
(bv. drukke dienst of tijdens de 1e controle gestoord door een telefoon)

Hoe schat u zelf de ernst in van wat had kunnen gebeuren?

Wat heeft u vervolgens gedaan?

Print Friendly, PDF & Email