Skip to main content
search

Op veler verzoek en wegens het grote succes van de medTzorg Masterclass, starten we in oktober 2024 met weer een nieuwe groep!

medTzorg Masterclass

medTzorg biedt de Masterclass voor huisartsen. De Masterclass richt zich op artsen die werken in justitiële instellingen en instellingen die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz-instellingen). De Masterclass bestaat uit acht geaccrediteerde modules met een breed scala aan specialistische onderwerpen en wordt in een periode van twee jaar afgerond. De docenten van de modules zijn ervaringsdeskundigen en specialisten vanuit het Expertisecentrum van medTzorg en daarbuiten, afhankelijk van het onderwerp.

masterclass

diploma

Modules Masterclass

Elke module van de Masterclass gaat in op een onderwerp dat van belang is als je zorg verleent in instellingen voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen. De onderwerpen van deze Masterclass zijn:

 • Verslaving
  In de verschillende instellingen krijg je te maken met middelengebruik. In deze module leer je alles over o.a. onttrekking, dronken arrestanten, GHB, verslaving bij licht verstandelijk beperkten en methadon. Deze module combineert evidence based geneeskundige met praktische tips van ervaren artsen, zodat je beter de werkvloer op gaat.
 • Wet- en regelgeving:
  Als zorgverlener is het belangrijk om voldoende kennis te hebben van relevante wet- en regelgeving. Denk aan het beroepsgeheim, wilsbekwaamheid en dwangmaatregelen. Aan de hand van casuïstiek en praktische tips krijg je kennis van de actuele wettelijke situatie.
 • Agressie regulatietraining:
  Dit is onze nieuwste module! Helaas krijgen we tijdens ons werk voor medTzorg, op de HAP of gewoon in de praktijk steeds vaker te maken met agressie. In deze module gaan we hier dieper op in. We trainen met een acteur om te leren steviger in je schoenen te staan en de rust te leren bewaren.
 • Psychiatrie
  In een instelling krijg je te maken met psychiatrische ziekten en afwijkend gedrag. Persoonlijkheidsstoornissen en psychose zorgen ervoor dat patiënten de wereld door hun eigen bril bekijken. Na deze module herken je de valkuilen in de communicatie met mensen met een psychiatrisch probleem.
 • Samenwerken
  Als huisarts draag je bij aan een effectieve samenwerking. Hierbij zijn heldere afspraken over regievoering noodzakelijk, evenals afstemming binnen het multidisciplinaire team. Deze module creëert bewustwording over de werkwijzen en valkuilen binnen de verschillende instellingen.
 • Cognitieve beperkingen
  Binnen de verschillende instellingen kom je patiënten tegen met cognitieve beperkingen. Patiënten met een aangeboren verstandelijke beperking, dementerende patiënten maar ook CVA’s, hoofdtrauma’s en middelenmisbruik zorgen voor hersenbeschadiging. In deze module leren we je beter te communiceren met patiënten met cognitieve beperkingen.
 • Bijzondere situaties rondom het levenseinde
  Rondom het sterfbed staat de patiënt centraal, maar je dient rekening te houden met andere (zorg) professionals. Onderwerpen zoals euthanasie, NRNB (Niet Reanimeren Niet Beademen) en voedsel- en vochtweigering komen hierin aan bod. Deze module geeft inzicht over wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft bij beslissingen over behandeling, de complexe medische problematiek en regelgeving.
 • Zorg, dwang en isolatie
  Dwang kent vele vormen. Harde dwang wordt vaak pijnlijk duidelijk, maar zachte dwang merk
  je niet altijd op. Als huisarts voor bijzondere doelgroepen kom je met het complete palet aan
  dwangmaatregelen in aanraking en vaak moet je er ook iets van vinden. Deze module combineert
  evidence-based geneeskunde met praktische tips van ervaren artsen.

Algemene informatie

Per Masterclass zijn er 18 plekken beschikbaar en vol is echt vol.
Er kan, indien er plek is, per module worden ingeschreven.
Wil je je aanmelden en/of heb je vragen over de Masterclass of een module? Neem dan contact met ons op via scholingen@medtzorg.nl, schrijf je hier in of bel 030 – 511 2500.

Kosten

Voor huisartsen die aangesloten zijn bij medTzorg is de masterclass gratis. Niet medTzorg-artsen betalen € 625,- per module. Voor de gehele masterclass betaal je € 5.000, -. Bij inschrijving in één keer voor alle acht modules € 4.500,-.

Na het afronden van de volledige masterclass ontvang je een certificaat en accreditatiepunten. Bij afronding ontvang je een certificaat en heb je in totaal 32 accreditatiepunten ontvangen.

Scholingen medTzorg

Naast de Masterclass biedt medTzorg veel scholingen en e-learnings. Ook in 2024 staan er weer verschillende geaccrediteerde scholingen op het programma. Bekijk deze pagina voor alle informatie over onze scholingen.

Scholing Zedenonderzoek bij poltiie

Print Friendly, PDF & Email
Close Menu