Skip to main content
search

Waarom zou je als huisarts met pensioen gaan en de hele dag lezen, tv kijken of tennissen, als je je leven ook via je werk kan blijven verrijken?
Met die insteek werkt huisarts Wim Timmermans nu al vijf jaar vol genoegen voor medTzorg, onder meer voor de politie en in een gevangenis. “Ik heb leuk contact met collega’s en het gevoel dat ik nuttig werk doe, dat ook nog eens gewaardeerd wordt. Wat is er mooier dan dat?”

Eigen huisartspraktijk is zwaar werk

Wim Timmermans had 35 jaar een eigen praktijk in Nijmegen-West, in een achterstandswijk. Toen het werken in zijn eigen praktijk hem steeds zwaarder begon te vallen, besloot hij op zijn 63e zijn praktijk over te dragen. Daarvoor had hij meerdere redenen. Hij merkte dat het werk hem in de loop der jaren steeds meer tijd kostte. Wat hij ook zag: in zijn leeftijdsgroep begonnen steeds meer mensen weg te vallen. “Ik wilde niet iemand zijn die tot zijn 65e werkt en dan dood neervalt.” Daarnaast had hij een praktijk met patiënten met veel lichamelijke problematiek, verslavingen, veel ouderen. Hij verloor in de 35 jaar in zijn eigen praktijk zo’n 750 tot 800 patiënten door overlijden, schat hij in. “Dat is echt heel erg veel. Daar had ik moeite mee.” Bovendien merkte hij dat hij steeds meer moeite begon te krijgen met het verlenen van euthanasie. “Ik ben geen tegenstander van euthanasie, maar ik voelde dat mensen euthanasie soms als een recht zagen. Als een consumptieartikel bijna.”

Alles bij elkaar besloot hij dat het tijd was zijn praktijk over te dragen. Wel bleef hij werken voor de politie in Nijmegen, wat hij al die tijd al naast zijn eigen praktijk had gedaan. Een jaar of zes geleden bracht Timmermans de organisatie die hij met collega’s had opgezet voor het werk voor de politie onder bij medTzorg. Timmermans heeft elke drie à vier weken een week lang dienst voor de politie, ook in de nachten. Dat betekent dat hij die hele week paraat moet staan voor de politie: geen feestjes, niet de stad uit. Elke dag houdt hij er in die week een uur spreekuur en gemiddeld moet hij drie of vier keer ook in de avond of nacht naar het politiebureau.

Fijne vrienden

Het werk voor de politie is erg afwisselend. Soms heeft de politie geweld moeten gebruiken bij een arrestatie. Timmermans: “Dan ben ik er voor het slachtoffer, de arrestant in dit geval.” Als iemand na zijn arrestatie aangeeft hartpatiënt te zijn, en verschillende soorten medicijnen gebruikt, wordt Timmermans er ook bij geroepen. Vaak is er sprake van ernstige intoxicaties. “Het gebeurt regelmatig dat ik mensen moet laten opnemen in het ziekenhuis. We hebben als huisartsen een belangrijke beschermende functie. Voor de arrestant, maar ook voor justitie. De politie wil natuurlijk ook niet dat iemand in de cel doodgaat.”

Timmermans vindt het werk voor de politie na al die jaren nog steeds heel interessant. “Je maakt van dichtbij mee wat er in de stad gebeurt. Als er in de lokale krant een sensatieverhaal staat, is de kans groot dat ik achteraf op het politiebureau bij de arrestant wordt geroepen. Het zijn ook vaak heel interessante mensen, die een goede afslag in hun leven gemist hebben.”

Grappig detail: Timmermans kwam op het politiebureau regelmatig zijn eigen patiënten tegen. Vaak waren ze blij hun eigen huisarts te zien, maar sommige patiënten schaamden zich. Veel arrestanten waarderen Timmermans’ hulp erg. Dat bleek wel toen Timmermans eens met zijn toen nog jonge zoontje door de stad liep. Een verslaafde dakloze groette Timmermans heel vriendelijk. “Waarop mijn zoontje zei ‘Fijne vrienden heb je, pa’,” lacht Timmermans.

Geen stress meer

Na het stoppen van zijn praktijk besloot Timmermans niet enkel te blijven werken voor de politie. Via medTzorg ging hij ook bij een penitentiaire inrichting en een forensische kliniek werken. Waarom ging hij niet ‘gewoon’ met pensioen? “Ik heb gemerkt hoeveel het mij persoonlijk brengt. Ik bloeide op van dit nieuwe werk. Naast dat het een aanvulling is op mijn pensioen, heb ik heel leuk contact met heel veel collega’s. Ik leer nieuwe dingen en heb het gevoel dat ik nuttig werk doe, dat gewaardeerd wordt door patiënten. Wat is er mooier dan dat? Anders zou ik alleen maar boeken lezen, Netflixen of tennissen. Dit werk is echt een verrijking.”

Wat zijn werkplezier ook terugbracht, is dat de druk van het werk af is. Hij heeft nu veel meer tijd per patiënt dan in zijn eigen praktijk. “Daardoor wordt de waardering van de patiënt beter, maar ook mijn eigen voldoening over het consult. De stress is weg. De manier waarop medTzorg werkt, geeft je de kans op een veel betere manier te werken dan in een praktijk.”

Timmermans is sowieso erg te spreken over medTzorg. “Het is een organisatie die op de eerste plaats inhoudelijk gedreven is en niet primair uit is op geldelijk gewin. medTzorg kent korte lijntjes, waarbij ik met veel medewerkers een persoonlijke, warme band heb gekregen. Ze hebben oprecht geen verborgen agenda, maar zijn open en eerlijk.”

Timmermans werkt nu twee à tweeënhalve dag per week en beslist elk jaar of hij nog door wil gaan. Voorlopig is dat wel zo, omdat het plezier in zijn werk overheerst. “Ik zou aan collega’s die voor hun pensioen staan, uit willen dragen dat ze ook na hun pensioen dingen kunnen doen die hun leven verrijken.”

Meer interviews

Lees meer interviews in onze jubileumbundel “Meegemaakt”

 

Naam: Wim Timmermans
Leeftijd: 69
Was: 35 jaar huisarts in Nijmegen in eigen praktijk en huisarts op het politiebureau in Nijmegen
Is: huisarts voor politie Nijmegen, Penitentiaire Inrichting Grave en forensische kliniek van Dichterbij in Venray

Interview door Anne Doeleman

Print Friendly, PDF & Email
Close Menu