Scholingen en Masterclass

Kennis is er om te delen en wij doen dat graag! Bij ons kun je je kennis vergroten door: scholingen, masterclass & online leerplatform.

Wat kun je bij ons doen?

Onze scholingen zijn geaccrediteerd voor cluster ABC1

Scholingen

Masterclass

medTzorg organiseert een masterclass van twee jaar die bestaat uit 8 modules met een breed scala aan interessante onderwerpen. Klik hier voor meer informatie.

Online leerplatform

E-learning. Eén overzichtelijke leeromgeving waar je zelf bepaalt hoe, wanneer en wat je wilt leren?Klik hier voor meer informatie.

medTzorg voor je instelling

Zorg op maat, betrouwbaar, betaalbare zorg & deskundig

Leer bij door scholing

Scholingen

Scholingsprogramma medTzorg 2021

In 2021 gaan wij weer van start met ons onderwijsprogramma. Vanwege de coronacrisis kon helaas het merendeel van de scholingen in 2020 niet doorgaan. Daar waar mogelijk werden er online scholingen georganiseerd, dit werd door de deelnemers zeer gewaardeerd. We zullen in 2021 daarom opnieuw en meer online scholingen organiseren.

De uitgangspunten bij ons onderwijsprogramma zijn:

 • Onderwerpen toegespitst op de eerstelijnszorg aan mensen die verblijven in instellingen van DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) en WLZ (wet langdurige zorg) instellingen.
 • Wanneer je werkzaam bent voor medTzorg of bij organisaties waar medTzorg diensten aan levert zoals bv dienst justitiële instellingen (DJI) is de scholing
 • Ben je niet werkzaam voor medTzorg, dan kost een scholing €25,-
 • Accreditatie voor artsen cluster ABC1 en verpleegkundigen V&VN wordt aangevraagd: 2 punten per fysieke bijeenkomst, 1 punt per online bijeenkomst.
 • Het programma wordt uitgevoerd in de avonduren – start om 18.30, met vanaf 18.00 inloop met een lichte maaltijd en eindigt om 20.30 uur.
 • Onze scholingen worden op de volgende drie locaties gegeven:
  Zwolle, Eindhoven en Utrecht.
 • Daarnaast bieden we ook online scholingen aan, tijdstippen wisselen, hou hiervoor ook de website in de gaten.
 • Opgeven kan via de website medtzorg.nl/scholingen-opleiding of via: scholingen@medtzorg.nl
 • Er is plek voor maximaal 25 deelnemers en bij minder dan 5 deelnemers wordt de scholing gecanceld, dit geldt zowel voor de live bijeenkomsten als voor de online scholingen.

 

Scholingen 2021

Wetgeving: wet zorg & dwang en wet GGZ/ 10 maart 2021 via Zoom = VOL

 • Datum: woensdag 10 maart 2021 online via ZOOM = Vol
 • Je kunt je hier nog wel aanmelden voor de scholing van 17 mei
 • Accreditatie: 2 punten

Wetgeving: wet zorg en dwang & wet verplichte GGZ

Vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mag in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor patiënt (of directe omgeving). Dwang kent vele vormen. Harde dwang wordt vaak (pijnlijk) duidelijk, maar zachte dwang merk je lang niet altijd op.

 • Hoe verhoudt het toepassen van dwangmaatregelen in een gevangenis zich tot jouw wettelijke plicht als arts of verpleegkundige tot goed hulpverlenerschap?
 • Hoe ga je om met een opdracht van een gevangenisdirecteur om een gedetineerde onder dwang vocht toe te dienen?
 • Zou je het plaatsen van een tafelblad op een rolstoel in een verpleeghuis herkennen als ‘dwangmaatregel’?

De voormalige wet BOPZ is sinds 1 januari 2020 opgesplitst in twee regelingen; de wet zorg en dwang (WZD) en de wet verplichte GGZ (WVGZZ). Psychiatrische patiënten hebben andere kenmerken en belangen dan mensen met een verstandelijke beperking of dementie. Met afzonderlijke regelingen zou de wetgeving hier beter bij moeten aansluiten.
Je wordt uitgenodigd om je (eigen) casuïstiek in te brengen.

Kosten:

 • gratis wanneer je werkt voor medTzorg of bij organisaties waar medTzorg diensten aan levert.
 • Werk je niet voor medTzorg, dan kost een scholing € 25,-

Docent: mevrouw W. Duijst, bijzonder hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht in Maastricht

Meld je direct aan!

Toxidromen/ 30 maart 2021 Eindhoven

 • Datum: dinsdag 30 maart 2021 Eindhoven (locatie volgt)
  Accreditatie: 2 punten

Inhoud Toxidromen

Als arts en verpleegkundige werkzaam in gesloten instellingen, maar ook op het politiebureau, kun je  ieder moment te maken krijgen met vragen over middelengebruik. Mogelijk gaat dit veel verder dan tijdens de opleiding aan bod is gekomen.

Het verkrijgen van een betrouwbare anamnese bij geïntoxiceerde patiënten is niet eenvoudig en soms niet eens mogelijk. Om de aard van de intoxicatie te achterhalen heb je kennis van toxische syndromen (toxidromen) nodig. Kennis en weten hoe deze toe te passen is belangrijker dan een ‘blinde’ en vaak niet eens beschikbare toxicologische screening. Bij deze scholing over toxidromen wordt casuïstiek behandeld waarbij je als deelnemer naar aanleiding van de gegevens uit anamnese en lichamelijk onderzoek ‘op zoek gaat’ naar het gebruikte verslavende middel.

Deze scholing voor artsen en verpleegkundigen van bijzondere doelgroepen combineert evidence-based geneeskunde met praktische tips, zodat de zorgverleners nog beter toegerust de werkvloer op gaan.

Kosten:

 • gratis wanneer je werkt voor medTzorg of bij organisaties waar medTzorg diensten aan levert.
 • Werk je niet voor medTzorg, dan kost een scholing € 25,-

Docent: Bart Huybrechts, verpleegkundig specialist acute zorg op de spoedeisende Hulp van het OLVG in Amsterdam.

Meld je direct aan!

AVG: dagelijks werk en handige weetjes/ 1 april 2021 via Zoom

 • Datum: donderdag 1 april 2021 online via Zoom
 • Start: 19:30 uur
 • Accreditatie: 2 punten

Inhoud AVG: dagelijks werk en handige weetjes

De arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) is een belangrijke partner van de huisarts. In de diensten van medTzorg kom je als huisarts ook regelmatig in instellingen die vallen onder de wet langdurige zorg (WLZ), waaronder ook de instellingen voor verstandelijk beperkte mensen vallen. Deze scholing is een boost voor je kennis over VG-patiënten. Wist je bijvoorbeeld al dat Prader-WIlli patiënten zich presenteren als bijnierschors-insufficiënt, en niet kunnen braken? Leer tijdens deze scholing over het stress protocol bij Prader-Willi syndroom.

Andere zaken die aan de orde komen tijdens deze scholing zijn bijvoorbeeld dat mensen met het syndroom van Down heftig reageren op morfine. Neem de kennis van de AVG mee je diensten in! Er is online ook volop de gelegenheid om je vragen te stellen.

Kosten:

 • gratis wanneer je werkt voor medTzorg of bij organisaties waar medTzorg diensten aan levert.
 • Werk je niet voor medTzorg, dan kost een scholing € 25,-

Docent: AVG Lianne Alsema, zij is ruim 10 jaar AVG en werkt 7 jaar met plezier bij ‘s Heerenloo in Apeldoorn.

Meld je direct aan!

Verslaving: GHB in klinische setting en lachgas/ 8 april 2021 via Zoom

 • Datum: donderdag 8 april 2021 online via ZOOM
 • Start: 19:30 uur
 • Accreditatie: 2 punten

Inhoud Verslaving: GHB in klinische setting en lachgas

Gammahydroxyboterzuur (GHB) is een zeer verslavende drug. Mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd en verslaafd zijn aan GHB kunnen afkicken binnen justitiële setting. Sinds 2020 wordt er in de PI Zwolle en Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) gewerkt met nieuwe protocollen, die we in deze scholing inhoudelijk toelichten. Waar loop je als zorgverlener tegenaan bij het begeleiden van het afkicken?

Daarnaast besteden we in deze scholing aandacht aan lachgas, een drug die meer en meer gebruikt wordt en zeker niet zo onschuldig is als de naamgeving doet vermoeden. Er wordt meer informatie gegeven over de effecten en lange termijn bijwerkingen waarvan eigenlijk iedere (huis)arts en verpleegkundige op de hoogte zou moeten zijn.

Kosten:

 • gratis wanneer je werkt voor medTzorg of bij organisaties waar medTzorg diensten aan levert.
 • Werk je niet voor medTzorg, dan kost een scholing € 25,-

Docenten: Tim Peeters en Rik Kaarsgaren, justitieel geneeskundigen en als huisartsen werkzaam onder andere in de diensten voor medTzorg.

Meld je direct aan!

Delier en onrust bij oudere mensen/13 april 2021 via Zoom

 • Datum: dinsdag 13 april 2021 online via ZOOM
 • Start: 19:30 uur
 • Accreditatie: 2 punten

Delier en onrust bij oudere mensen

Gedragsveranderingen, zeker als deze onverwacht en snel optreden, zijn reden voor bezorgdheid. Wat veroorzaakt de plotselinge verwardheid, onrust en opwinding, of juist teruggetrokkenheid en apathie? Het is spoedeisende situatie waarin snel een diagnose moet worden gesteld en gehandeld. Zeker bij oudere mensen komen dergelijke situaties regelmatig voor. In deze scholing zal worden ingegaan hoe deze gedragsveranderingen bij ouderen snel te herkennen, de anamnese, onderzoek, (differentiaal)diagnose en behandeling. Hoe handel je bij onbegrepen en/of onrustig gedrag bij dementie? De scholing wordt gegeven door een specialist ouderengeneeskunde met veel ervaring op dit gebied.

Kosten:

 • gratis wanneer je werkt voor medTzorg of bij organisaties waar medTzorg diensten aan levert.
 • Werk je niet voor medTzorg, dan kost een scholing € 25,-

Docenten: Poortje Kentin en Marianne Krijger

Meld je direct aan!

Toxidromen/ 22 april Zwolle

 • Datum: donderdag 22 april 2021 Zwolle (locatie volgt)
  Accreditatie: 2 punten

Inhoud Toxidromen

Als arts en verpleegkundige werkzaam in gesloten instellingen, maar ook op het politiebureau, kun je  ieder moment te maken krijgen met vragen over middelengebruik. Mogelijk gaat dit veel verder dan tijdens de opleiding aan bod is gekomen. Het verkrijgen van een betrouwbare anamnese bij geïntoxiceerde patiënten is niet eenvoudig en soms niet eens mogelijk. Om de aard van de intoxicatie te achterhalen heb je kennis van toxische syndromen (toxidromen) nodig. Kennis en weten hoe deze toe te passen is belangrijker dan een ‘blinde’ en vaak niet eens beschikbare toxicologische screening.

Bij deze scholing over toxidromen wordt casuïstiek behandeld waarbij je als deelnemer naar aanleiding van de gegevens uit anamnese en lichamelijk onderzoek ‘op zoek gaat’ naar het gebruikte verslavende middel. Deze scholing voor artsen en verpleegkundigen van bijzondere doelgroepen combineert evidence-based geneeskunde met praktische tips, zodat de zorgverleners nog beter toegerust de werkvloer op gaan.

Kosten:

 • gratis wanneer je werkt voor medTzorg of bij organisaties waar medTzorg diensten aan levert.
 • Werk je niet voor medTzorg, dan kost een scholing € 25,-

Docent: Bart Huybrechts, verpleegkundig specialist acute zorg op de spoedeisende Hulp van het OLVG in Amsterdam.

Meld je direct aan!

Wetgeving: wet zorg & dwang en wet verplichte GGZ/ 17 mei

  • Datum: maandag 17 mei
  • Start:
  • Accreditatie: 2 punten
  • Onze voorkeur gaat uit naar een klassikale scholing. Mocht dat niet mogelijk zijn dan wordt deze scholing online gegeven. Wij wachten de ontwikkeling m.b.t. het coronabeleid nog even af.
  • Je kunt je nog niet inschrijven, hou deze scholing in de gaten.

Wetgeving: wet zorg en dwang & wet verplichte GGZ

Vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mag in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor patiënt (of directe omgeving). Dwang kent vele vormen. Harde dwang wordt vaak (pijnlijk) duidelijk, maar zachte dwang merk je lang niet altijd op.

 • Hoe verhoudt het toepassen van dwangmaatregelen in een gevangenis zich tot jouw wettelijke plicht als arts of verpleegkundige tot goed hulpverlenerschap?
 • Hoe ga je om met een opdracht van een gevangenisdirecteur om een gedetineerde onder dwang vocht toe te dienen?
 • Zou je het plaatsen van een tafelblad op een rolstoel in een verpleeghuis herkennen als ‘dwangmaatregel’?

De voormalige wet BOPZ is sinds 1 januari 2020 opgesplitst in twee regelingen; de wet zorg en dwang (WZD) en de wet verplichte GGZ (WVGZZ). Psychiatrische patiënten hebben andere kenmerken en belangen dan mensen met een verstandelijke beperking of dementie. Met afzonderlijke regelingen zou de wetgeving hier beter bij moeten aansluiten.
Je wordt uitgenodigd om je (eigen) casuïstiek in te brengen.

Kosten:

 • gratis wanneer je werkt voor medTzorg of bij organisaties waar medTzorg diensten aan levert.
 • Werk je niet voor medTzorg, dan kost een scholing € 25,-

Docent: mevrouw W. Duijst, bijzonder hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht in Maastricht

Toxidromen/ 20 mei Utrecht

 • Datum: donderdag 20 mei 2021 Utrecht (locatie volgt)
  Accreditatie: 2 punten

Inhoud Toxidromen

Als arts en verpleegkundige werkzaam in gesloten instellingen, maar ook op het politiebureau, kun je  ieder moment te maken krijgen met vragen over middelengebruik. Mogelijk gaat dit veel verder dan tijdens de opleiding aan bod is gekomen. Het verkrijgen van een betrouwbare anamnese bij geïntoxiceerde patiënten is niet eenvoudig en soms niet eens mogelijk. Om de aard van de intoxicatie te achterhalen heb je kennis van toxische syndromen (toxidromen) nodig. Kennis en weten hoe deze toe te passen is belangrijker dan een ‘blinde’ en vaak niet eens beschikbare toxicologische screening.

Bij deze scholing over toxidromen wordt casuïstiek behandeld waarbij je als deelnemer naar aanleiding van de gegevens uit anamnese en lichamelijk onderzoek ‘op zoek gaat’ naar het gebruikte verslavende middel. Deze scholing voor artsen en verpleegkundigen van bijzondere doelgroepen combineert evidence-based geneeskunde met praktische tips, zodat de zorgverleners nog beter toegerust de werkvloer op gaan.

Kosten:

 • gratis wanneer je werkt voor medTzorg of bij organisaties waar medTzorg diensten aan levert.
 • Werk je niet voor medTzorg, dan kost een scholing € 25,-

Docent: Bart Huybrechts, verpleegkundig specialist acute zorg op de spoedeisende Hulp van het OLVG in Amsterdam.

Meld je direct aan!

AVG: dagelijks werk en handige weetjes/ 16 september via Zoom

 • Datum: donderdag 16 september 2021 online via ZOOM
 • Start: 19:30 uur
 • Accreditatie: 2 punten

Inhoud AVG: dagelijks werk en handige weetjes

De arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) is een belangrijke partner van de huisarts. In de diensten van medTzorg kom je als huisarts ook regelmatig in instellingen die vallen onder de wet langdurige zorg (WLZ), waaronder ook de instellingen voor verstandelijk beperkte mensen vallen.

Deze scholing is een boost voor je kennis over VG-patiënten. Wist je bijvoorbeeld al dat Prader-WIlli patiënten zich presenteren als bijnierschors-insufficiënt, en niet kunnen braken? Leer tijdens deze scholing over het stress protocol bij Prader-Willi syndroom.

Andere zaken die aan de orde komen tijdens deze scholing zijn bijvoorbeeld dat mensen met het syndroom van Down heftig reageren op morfine. Neem de kennis van de AVG mee je diensten in! Er is online ook volop de gelegenheid om je vragen te stellen.

Kosten:

 • gratis wanneer je werkt voor medTzorg of bij organisaties waar medTzorg diensten aan levert.
 • Werk je niet voor medTzorg, dan kost een scholing € 25,-

Docent: AVG Lianne Alsema, zij is ruim 10 jaar AVG en werkt 7 jaar met plezier bij ‘s Heerenloo in Apeldoorn.

Meld je direct aan!

Wetgeving: wet zorg & dwang en wet GGZ/ 21 september

  • Datum: dinsdag 21 september
  • Start:
  • Accreditatie: 2 punten
  • Onze voorkeur gaat uit naar een klassikale scholing. Mocht dat niet mogelijk zijn dan wordt deze scholing online gegeven. Wij wachten de ontwikkeling m.b.t. het coronabeleid nog even af.
  • Je kunt je nog niet inschrijven, hou deze scholing in de gaten.

Wetgeving: wet zorg en dwang & wet verplichte GGZ

Vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mag in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor patiënt (of directe omgeving). Dwang kent vele vormen. Harde dwang wordt vaak (pijnlijk) duidelijk, maar zachte dwang merk je lang niet altijd op.

 • Hoe verhoudt het toepassen van dwangmaatregelen in een gevangenis zich tot jouw wettelijke plicht als arts of verpleegkundige tot goed hulpverlenerschap?
 • Hoe ga je om met een opdracht van een gevangenisdirecteur om een gedetineerde onder dwang vocht toe te dienen?
 • Zou je het plaatsen van een tafelblad op een rolstoel in een verpleeghuis herkennen als ‘dwangmaatregel’?

De voormalige wet BOPZ is sinds 1 januari 2020 opgesplitst in twee regelingen; de wet zorg en dwang (WZD) en de wet verplichte GGZ (WVGZZ). Psychiatrische patiënten hebben andere kenmerken en belangen dan mensen met een verstandelijke beperking of dementie. Met afzonderlijke regelingen zou de wetgeving hier beter bij moeten aansluiten.
Je wordt uitgenodigd om je (eigen) casuïstiek in te brengen.

Kosten:

 • gratis wanneer je werkt voor medTzorg of bij organisaties waar medTzorg diensten aan levert.
 • Werk je niet voor medTzorg, dan kost een scholing € 25,-

Docent: mevrouw W. Duijst, bijzonder hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht in Maastricht

Verslaving: GHB in klinische setting en lachgas/ 14 oktober via Zoom

 • Datum: donderdag 14 oktober 2021 online via ZOOM
 • Start: 19:30 uur
 • Accreditatie: 2 punten

Inhoud Verslaving: GHB in klinische setting en lachgas

Gammahydroxyboterzuur (GHB) is een zeer verslavende drug. Mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd en verslaafd zijn aan GHB kunnen afkicken binnen justitiële setting. Sinds 2020 wordt er in de PI Zwolle en Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) gewerkt met nieuwe protocollen, die we in deze scholing inhoudelijk toelichten. Waar loop je als zorgverlener tegenaan bij het begeleiden van het afkicken?

Daarnaast besteden we in deze scholing aandacht aan lachgas, een drug die meer en meer gebruikt wordt en zeker niet zo onschuldig is als de naamgeving doet vermoeden. Er wordt meer informatie gegeven over de effecten en lange termijn bijwerkingen waarvan eigenlijk iedere (huis)arts en verpleegkundige op de hoogte zou moeten zijn.

Kosten:

 • gratis wanneer je werkt voor medTzorg of bij organisaties waar medTzorg diensten aan levert.
 • Werk je niet voor medTzorg, dan kost een scholing € 25,-

Docenten: Tim Peeters en Rik Kaarsgaren, justitieel geneeskundigen en als huisartsen werkzaam onder andere in de diensten voor medTzorg.

Meld je direct aan!

Verslaving: GHB in klinische setting en lachgas/ 30 november via Zoom

 • Datum: dinsdag 30 november 2021 online via ZOOM
 • Start: 19:30 uur
 • Accreditatie: 2 punten

Inhoud Verslaving: GHB in klinische setting en lachgas

Gammahydroxyboterzuur (GHB) is een zeer verslavende drug. Mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd en verslaafd zijn aan GHB kunnen afkicken binnen justitiële setting. Sinds 2020 wordt er in de PI Zwolle en Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) gewerkt met nieuwe protocollen, die we in deze scholing inhoudelijk toelichten. Waar loop je als zorgverlener tegenaan bij het begeleiden van het afkicken?

Daarnaast besteden we in deze scholing aandacht aan lachgas, een drug die meer en meer gebruikt wordt en zeker niet zo onschuldig is als de naamgeving doet vermoeden. Er wordt meer informatie gegeven over de effecten en lange termijn bijwerkingen waarvan eigenlijk iedere (huis)arts en verpleegkundige op de hoogte zou moeten zijn.

Kosten:

 • gratis wanneer je werkt voor medTzorg of bij organisaties waar medTzorg diensten aan levert.
 • Werk je niet voor medTzorg, dan kost een scholing € 25,-

Docenten: Tim Peeters en Rik Kaarsgaren, justitieel geneeskundigen en als huisartsen werkzaam onder andere in de diensten voor medTzorg.

Meld je direct aan!

Meld je aan voor een scholing

De masterclass richt zich op artsen werkzaam binnen instellingen.

Masterclass

medTzorg organiseert een Masterclass van twee jaar die bestaat uit 8 modules met een breed scala aan interessante onderwerpen.

De Masterclass richt zich op artsen werkzaam binnen instellingen.

Als deelnemende arts verbind jij je aan de Masterclass en ga je een contract aan om alle 8 modules te volgen.
In ruil hiervoor krijg je naast de accreditatiepunten ook een aantrekkelijke uurvergoeding. Bij het afronden van de Masterclass wordt jouw uurtarief verhoogt.

De Masterclass jaargang 2020-2021 zit vol. Vanaf begin 2022 start er weer een nieuwe groep. Data en inschrijven volgt nog.

Accreditatie: per module 4 punten

Vragen? Neem contact met ons op via scholingen@medtzorg.nl of bel 030 – 511 25 00  

Onderwerpen 2020

Verslaving

In instellingen krijg je te maken met vragen rond middelengebruik.

 • Welk risico’s loopt een nieuwe verpleeghuisbewoner, die in de thuissituatie gewend is aan flink alcoholgebruik bij plotselinge onttrekking?
 • Hoe ga je om met een dronken arrestant in de politiecel?
 • Wat gebeurt er met een GHB-gebruiker die door zijn aanhouding plotseling zonder drugs komt te zitten?
 • Hoe kom je het best in gesprek over verslaving met licht verstandelijk beperkte mensen?
 • Welke valkuilen zijn er bij het voorschrijven van methadon?

Allemaal vragen waar je tegenaan loopt als je werkt met bijzondere doelgroepen. Deze module combineert evidence-based geneeskunde met praktische tips van ervaren artsen, zodat je beter voorbereid de werkvloer op gaat.

Wet- en regelgeving

Als zorgverlener hoef je geen jurist te zijn, maar het voor alle betrokkenen belangrijk dat je voldoende kennis hebt van de relevante wet- en regelgeving.

 • weet jij hoever het beroepsgeheim gaat?
 • welke informatie mag of moet je wel of juist niet delen met derden?
 • wanneer is iemand wilsonbekwaam en wat zijn de consequenties daarvan?
 • welke dwangmaatregelen mogen worden toegepast en in welke situaties en onder welke voorwaarden?
 • In hoeverre verschilt de status van een gedetineerde patiënt met die van buiten de muren?

In deze module krijg je kennis van de actuele wettelijke situatie. Je krijgt actuele casuïstiek en praktische tips, zodat je hiermee direct aan de slag kunt.

Spoedzorg

24 uur per dag kun je opgeroepen worden voor een spoedgeval. Voor alles van “levensbedreigend” tot “lastig, maar onschuldig” kun je gebeld worden. Soms heb je maar weinig tijd om de juiste afweging te maken.

 • Wanneer is iemand eigenlijk “instabiel?”
 • Hoe lang duurt het voordat de celdeur opengaat en je fysiek contact kunt maken met de doodzieke gedetineerde?
 • Heb je eigenlijk voldoende ruimte en licht om je patiënt goed te beoordelen in de cel?
 • Bij jouw verpleeghuisbewoner kan van alles, maar wil de patiënt/ familie dit nog wel?
 • Een instellingsbewoner heeft per ongeluk de medicatie van zijn buurman gekregen en zijn tong en lippen zwellen nu wel erg snel op. Wat moet je doen?

Door deze module krijg je zelfvertrouwen, leer je rust te bewaren in spoedeisende situatie en medisch te handelen bij veelvoorkomende spoedjes bij bijzondere doelgroepen

Psychiatrie

In een instelling krijg je te maken psychiatrische ziekten en afwijkend gedrag. Ook krijg je te maken met de complicaties van psychofarmaca-gebruik. Persoonlijkheidsstoornissen en psychose zorgen ervoor dat patiënten de wereld door hun eigen bril bekijken.

 • Hoe kom je in contact met een patiënt die psychotisch is?
 • Moet je meegaan in de waan of juist niet?
 • Hoe handel je zelf in het belang van de patiënt met een persoonlijkheidsstoornis, terwijl je zelf je grenzen blijft bewaken?
 • Hoe zorg je ervoor dat alle ruis niet tot fouten leidt?

Na deze module herken je de valkuilen in de communicatie met mensen met een psychiatrisch probleem.

Samenwerken

Binnen instellingen draag je als huisarts bij aan een effectieve samenwerking. Hierbij zijn heldere afspraken over regievoering noodzakelijk evenals afstemming binnen het multidisciplinaire team.

 • Welke verantwoordelijkheid neem je als huisarts binnen het team?
 • Welke rol wordt verwacht binnen de verschillende overlegvormen, zoals bv. MDO
 • Hoe praat je als arts met bestuurders en hoe zorg je dat jouw thema’s gehoord worden?
 • Hoe geef je terug aan bestuurders wat je observeert en zorg je ervoor dat dit invloed heeft op het beleid?

Deze module creëert een bewustwording over de werkwijzen en valkuilen binnen de verschillende instellingen. Je krijgt praktische tips van ervaren artsen, zodat je beter voorbereid de werkvloer op gaat.

Cognitieve beperkingen

Je komt binnen de instellingen vaak patiënten tegen met cognitieve beperkingen. Een groep patiënten is geboren met een verstandelijke beperking. De toenemende vergrijzing zorgt voor méér dementie patiënten, maar ook CVA’s, hoofdtrauma’s en middelenmisbruik zorgen voor hersenenbeschadiging.

 • Wordt je uitleg wel begrepen?
 • Kan je patiënt je advies op papier wel lezen?
 • Wanneer is een patiënt nog wilsbekwaam en schat je dat in?
 • Praat je met de patiënt, de vertegenwoordiger of beiden?
 • Hoe optimaliseer je therapietrouw als er problemen zijn met de geheugen en concentratie?

Deze module leert je beter te communiceren met patiënten met cognitieve beperkingen.

Bijzondere situaties rondom het levenseinde

In een instelling krijg je te maken met complexe medische problematiek en wetgeving. Rondom het sterfbed staat de patiënt centraal, maar je dient rekening te houden met andere (zorg)professionals.

 • Wie is de hoofdbehandelaar?
 • Wie zal bv. de euthanasie binnen de instelling kunnen uitvoeren?
 • Hoe kun je als huisarts adequate palliatieve zorg en palliatieve sedatie toepassen, rekening houdend met de veelheid aan medicatie bij chronisch verslaafde en/of psychiatrische patiënten.

Ook ten aanzien van het NRNB (Niet Reanimeren Niet Beademen)

 • Met wie zal dit besproken moeten worden?
 • Hoe verspreid je deze medische informatie binnen de instelling met alle alle (zorg)professionals die rondom de patiënt/ bewoner werkzaam zijn.

Zowel in verpleeghuizen, VG instellingen als in penitentiaire instellingen kunnen mensen om verschillende redenen besluiten om te stoppen met eten en soms ook met drinken.

 • Wat is de achtergrond van het stoppen?
 • Is de persoon wilsbekwaam?
 • Welke fysiologische processen gaan spelen met welke gevolgen?

Je krijg tijdens deze module inzicht wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft bij beslissingen over behandeling.

Zorg dwang en isolatie

In een instelling krijg je te maken met complexe medische problematiek en wetgeving. Rondom het sterfbed staat de patiënt centraal, maar je dient rekening te houden met andere (zorg)professionals.

 • Wie is de hoofdbehandelaar?
 • Wie zal bv. de euthanasie binnen de instelling kunnen uitvoeren?
 • Hoe kun je als huisarts adequate palliatieve zorg en palliatieve sedatie toepassen, rekening houdend met de veelheid aan medicatie bij chronisch verslaafde en/of psychiatrische patiënten.

Ook ten aanzien van het NRNB (Niet Reanimeren Niet Beademen)

 • Met wie zal dit besproken moeten worden?
 • Hoe verspreid je deze medische informatie binnen de instelling met alle alle (zorg)professionals die rondom de patiënt/ bewoner werkzaam zijn.

Zowel in verpleeghuizen, VG instellingen als in penitentiaire instellingen kunnen mensen om verschillende redenen besluiten om te stoppen met eten en soms ook met drinken.

 • Wat is de achtergrond van het stoppen?
 • Is de persoon wilsbekwaam?
 • Welke fysiologische processen gaan spelen met welke gevolgen?

Je krijg tijdens deze module inzicht wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft bij beslissingen over behandeling.

Één overzichtelijk leerplatform waar je zelf bepaalt wanneer en wat je wilt leren

Online leerplatform

E-learning

Hier kun je e-learnings vinden over verschillende onderwerpen, zoals de geaccrediteerde e-learning over epilepsie.

We zijn nu bezig met de ontwikkeling van geaccrediteerde verslavingszorg modules.

Mini modules

Wil jij in 10 minuten je kennis ophalen? Bekijk dan onze mini modules met onderwerpen zoals Excited Delirium Syndrome (EDS), isolatie of GHB.

Kosten

Werk je voor ons dan zijn de e-learning en de mini modules gratis! Je krijgt van ons de inloggegevens voor het online leerplatform.

Werk je niet voor ons dan betaal je voor een scholing € 25,-