Nieuws

Een nieuwe casus “Niet om te lachen”

 

In de ANW dienst wordt je gebeld door een arrestantenverzorger van het politiebureau. Hij geeft aan dat hij de arrestant waar hij over belt, wil laten verplaatsen naar het politiecellencomplex. Maar de arrestant klaagt dat hij
teveel pijn heeft om te gaan zitten en dat hij voordat hij vervoerd gaat worden eerst een arts wil zien.

Wat wil je weten en wat ga je doen?

Lees hier onze casus: “niet om te lachen”

medTzorg voor je instelling

Zorg op maat, betrouwbaar, betaalbare zorg & deskundig