Skip to main content

Verstrekkingenpakket Medische Zorg voor justitiabelen 2024

Voor artsen werkzaam in een PI is dit het jaarlijks, veranderende overzicht van welke zorg en aanvullende voorzieningen vergoed worden voor justitiabelen. Denk aan verstrekking van brillen, kunstgebitten en hulpmiddelen, inzet van fysiotherapie of podotherapie. Het vademecum DJI geeft aan wanneer jouw patiënt voor welke zorg in aanmerking komt en hoe je dit aanvraagt.

Het grootste deel van de verstrekkingen worden centraal betaald en er is geen overleg of goedgekeurde machtiging nodig. De verstrekkingen die wel een machtiging nodig hebben, staan aangegeven in het vademecum.

Voor verstrekkingen die niet expliciet in dit vademecum worden behandeld, is een centrale vergoeding zonder machtiging of overleg met de medisch adviseur niet mogelijk. In dergelijke situaties wordt een afweging gemaakt of de verstrekking binnen het door de overheid vastgestelde basispakket valt.

Het hele vademecum lees je hier: Gezondheidszorg aan justitiabelen | Justitiabelen | dji.nl.

Downloaden hier direct het vademecum.

Print Friendly, PDF & Email