Skip to main content

De casus betreft een situatie die we als medTzorg-huisarts ook regelmatig tegenkomen.

Waarschuwing voor specialist ouderengeneeskunde die patiënt niet persoonlijk is komen beoordelen

Klager is de zoon van een patiënt die was opgenomen op de afdeling geriatrische revalidatiezorg van de instelling waarin verweerder, specialist ouderengeneeskunde, werkzaam was. Patiënt was opgenomen om te revalideren na een longontsteking. Na opname verslechterde de situatie van patiënt, waarna patiënt is overleden.

Klager verwijt de specialist ouderengeneeskunde o.a. dat hij naar aanleiding van het tweede telefonisch contact met de instelling patiënt niet persoonlijk is komen beoordelen ondanks het verzoek van patiënt daartoe. Het regionaal tuchtcollege verklaart dit klachtonderdeel gegrond en legt de specialist ouderengeneeskunde een waarschuwing op.

Verweerder is twee keer in een tijdspanne van drie uur over een hem onbekende, ernstig zieke en hoogbejaarde patiënt gebeld. Het tweede telefonisch contact vond plaats vanwege een verzoek van de familie tot palliatieve sedatie. Uit een dergelijk verzoek blijkt volgens het RTG in ieder geval dat de familie een ernstige situatie ervoer en behoefte had aan (overleg met) een arts. De specialist ouderengeneeskunde had hierdoor ten minste telefonisch extra informatie moeten opvragen over de reden van het verzoek tot palliatieve sedatie, ófwel bij de verpleegkundige, ter plaatse bij de patiënt of rechtstreeks bij de familie en/of de patiënt zelf.

Lees de gehele uitspraak: RTG Eindhoven 7 februari 2023, ECLI:NL:TGZREIN:2023:9

Print Friendly, PDF & Email