Skip to main content
search

medTzorg bestaat inmiddels alweer 26 jaar en de stem van de dokter is altijd een speerpunt geweest. Nu we zo hard groeien blijft het van groot belang dat artsen adviseren en meedenken over de toekomst en strategie. Om de stem van de dokter duidelijker te laten klinken, wordt er een Medische Raad opgericht die het eerste kwartaal van 2024 van start gaat.

Ben je betrokken en wil je opbouwend en kritisch meedenken over de koers van medTzorg, en denk je ook graag mee over de behoeften op het gebied van scholingen, medische richtlijnen en ondersteuning? Dan is de Medische Raad misschien wel iets voor je.

Wat doet de Medische Raad?

De Medische Raad geeft advies aan de directie en het bestuurd van de Medische Raad. Deze adviezen gaan over:

 • De wensen en behoeften van de medTzorg-artsen.
 • De wensen en behoeften bij de klanten.
 • Optimaliseren dienstverlening van medTzorg qua bedrijfsvoering en ondersteuning.
 • De wijze waarop medTzorg ondersteunend kan zijn aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en de professionele beroepsuitoefening bij klanten.
 • Innovatieve ontwikkelingen.
 • Al het andere waarover de Raad wenst te adviseren.

Hoe ziet de Medische Raad eruit?

De Raad zal bestaan uit zeven betrokken medTzorg artsen die ten minste vier keer per jaar samenkomen en gevraagd en ongevraagd advies geven over de koers en ontwikkelingen binnen medTzorg. Als lid ben je een ambassadeur, maar ook de ogen en oren in de regio. Door het delen van je inzichten geef je goede signalen en verbetersuggesties aan de directie van medTzorg.

Het bestuur van de Medische Raad bestaat uit de directeur medische zaken en het hoofd expertisecentrum, beiden arts. Zij zijn zelf geen lid van de Raad, maar organiseren het contact en de bijeenkomsten. Door de inbreng en adviezen van de Raad krijgt het bestuur feeling bij wat er in het land en bij de artsen leeft. Dit biedt ondersteuning bij medische vraagstukken, dilemma’s en organisatorische problemen.

Werkwijze

 • Ten minste vier bijeenkomsten per jaar, bij voorkeur fysiek op een centrale locatie in het
  land.
 • Organisatie en agenda door het bestuur van de Raad.
 • Bondige verslaglegging van de bijeenkomst. Het verslag wordt gedeeld met de Medische Raad, het bestuur van de Medische Raad en de directie.
 • Op uitnodiging kunnen mensen toegevoegd worden aan een vergadering.
 • De benoeming geldt in principe voor vier jaar, met een mogelijke herbenoeming van nog
  eens vier jaar.
 • De leden ontvangen een vacatievergoeding voor de werkzaamheden.

Ben je geïnteresseerd?

Maak je belangstelling dan voor 1 februari 2024 kenbaar bij Martijn Ruiten (mruiten@medtzorg.nl) voorzitter bestuur Medische Raad of bij Tim Peeters (tpeeters@medtzorg.nl), vicevoorzitter Medische Raad. Wil je eerst meer informatie, dan kun je ook bij hen terecht. Met alle belangstellenden wordt een gesprek gevoerd en daarop volgt de benoeming van zeven leden. Het streven is in maart al de eerste bijeenkomst te organiseren.

Lees het officiële document via deze link.

Print Friendly, PDF & Email
Close Menu