Skip to main content

medTzorg bestaat inmiddels bijna 27 jaar en de stem van de dokter is altijd een speerpunt geweest. Nu we zo hard groeien blijft het van groot belang dat artsen adviseren en meedenken over de toekomst en strategie. Om de stem van de dokter duidelijker te laten klinken, is er een Medische Raad opgericht die het eerste kwartaal van 2024 van start is gegaan.

Aftrap Medische Raad

Op woensdagavond 29 mei was de eerste bijeenkomst van de Medische Raad. De bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaken en het afstemmen van de verwachtingen. En de verwachtingen zijn hooggespannen. Er werden veel onderwerpen besproken.

Volgens de leden was het een geslaagde aftrap met een goede dynamiek en interactie. Het was mooi om te zien hoe verschillende dokters uit het hele land verbonden zijn door het enthousiasme over de zorg die medTzorg levert. Ze staan te popelen om aan de slag te gaan. De data van de komende vergaderingen worden zo snel mogelijk vastgesteld.

De leden van de Medische Raad

Medische raadmleden

Stephanie Blindenbach, SOG regio midden (vrouwelijke collega meest rechts)
Leonieke Schadenberg, huisarts regio noord (vrouwelijke collega vooraan)
Han van Meerten, SOG regio oost (mannelijke collega rechts achter)
Ruben te Grotenhuis,  huisarts regio zuidoost mannelijke collega rechts vooraan)
Luuk Wouters, huisarts regio zuid (mannelijke collega links vooraan)
Jeroen Kuijpers, huisarts regio zuid (mannelijke collega achter Luuk)
Irene Lanser, huisarts regio zuidwest (vrouwelijke collega achter Leonieke)
Nina Schepers, huisarts regio west (vrouwelijke collega achter Irene en Jeroen).

Overige functies:

Heidi Hesselink (office manager) – notulist
Tim Peeters (hoofd expertisecentrum, huisarts) – vice voorzitter
Martijn Ruiten (medisch directeur, huisarts) – voorzitter

Wat doet de Medische Raad?

De Medische Raad geeft advies aan de directie en het bestuur van de Medische Raad. Deze adviezen gaan over:

 • de wensen en behoeften van de medTzorg-artsen
 • de wensen en behoeften bij de klanten
 • optimaliseren dienstverlening van medTzorg qua bedrijfsvoering en ondersteuning
 • de wijze waarop medTzorg ondersteunend kan zijn aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en de professionele beroepsuitoefening bij klanten
 • innovatieve ontwikkelingen
 • al het andere waarover de Raad wenst te adviseren

Hoe ziet de Medische Raad eruit?

De Raad bestaat uit zeven betrokken medTzorg-artsen die ten minste vier keer per jaar samenkomen en gevraagd en ongevraagd advies geven over de koers en ontwikkelingen binnen medTzorg. De leden zijn ambassadeurs, en de ogen en oren in de regio. Door het delen van je inzichten geven zij goede signalen en verbetersuggesties aan de directie van medTzorg.

Het bestuur van de Medische Raad bestaat uit de directeur medische zaken (Martijn Ruiten) en het hoofd expertisecentrum (Tim Peeters), beiden arts. Zij zijn zelf geen lid van de Raad, maar organiseren het contact en de bijeenkomsten. Door de inbreng en adviezen van de Raad krijgt het bestuur feeling bij wat er in het land en bij de artsen leeft. Dit biedt ondersteuning bij medische vraagstukken, dilemma’s en organisatorische problemen.

Werkwijze

 • ten minste vier bijeenkomsten per jaar, bij voorkeur fysiek op een centrale locatie in het land
 • organisatie en agenda door het bestuur van de Raad
 • bondige verslaglegging van de bijeenkomst. Het verslag wordt gedeeld met de Medische Raad, het bestuur van de Medische Raad en de directie
 • op uitnodiging kunnen mensen toegevoegd worden aan een vergadering
 • de benoeming geldt in principe voor vier jaar, met een mogelijke herbenoeming van nog
  eens vier jaar
 • de leden ontvangen een vacatievergoeding voor de werkzaamheden

Wil je onderwerpen bespreekbaar maken?

De leden van de Medische Raad dienen als vertegenwoordigers en als ambassadeurs in het veld. We nodigen iedereen die onderwerpen bespreekbaar wil maken uit om dit aan de regiomanager of één van de leden van de Medische Raad kenbaar te maken.

Lees het officiële document via deze link.

 

Print Friendly, PDF & Email