Skip to main content
search

Medische zorg door huisartsen aan ouderen in WLZ instelling toegevoegd aan algemene medische zorg binnen herregistratie eisen

 

We zijn er trots op dat het Martijn Ruiten na jaren strijden is gelukt om de medische zorg door huisartsen aan ouderen in WLZ instellingen toe te laten voegen aan de algemene medische zorg binnen herregistratie eisen. Dank allemaal voor het ondersteunen van de petitie vorig jaar en in het bijzonder felicitaties aan Martijn Ruiten!

Samenvatting

Na jaren strijden worden huisartsen per 1 maart 2024 wat herregistratie betreft ook gewaardeerd voor het leveren van medisch generalistische zorg aan ouderen die verblijven in een instelling die valt onder de Wet langdurige zorg.

Hierbij tref je het definitieve besluit aan. Dit is tevens te vinden op Huisartsgeneeskunde | KNMG.

Nadat medTzorg onder aanvoering van Martijn Ruiten de petitie had opgezet in januari 2023 is de ontwikkeling in een versnelling geraakt. Zowel LHV als Verenso zijn ervan overtuigd geraakt dat het leveren van medisch generalistische zorg door huisartsen aan ouderen die verblijven in een instelling die valt onder de Wet langdurige zorg, gelijkwaardig is aan medische zorg die een huisarts levert aan andere patiënten. Dit heeft geresulteerd in onderstaand besluit dat deze zorg is opgenomen binnen de algemene medische zorg. Per 1 maart 2024 zal dit ingaan.

Maar er is meer! De toevoeging van ouderen in het verpleeghuis als bijzondere patiëntengroep die meetelt in de 8+8 regel gaat met terugwerkende kracht in. Dat wil zeggen dat als huisartsen die vanaf 1 maart 2024 moeten herregistreren, de zorg mogen laten meetellen die in de vijf jaar ervoor is verleend.

De medische zorg aan ouderen valt per 1 maart 2024 onder algemene medische zorg en telt mee voor je herregistratie als huisarts. Hoofdstuk D van het Besluit Huisartsgeneeskunde van de CGS m.b.t. herregistratie ziet er nu als volgt uit:

D.1. Werkzaam als huisarts

  1. De werkzaamheden, bedoeld in artikel D.9, eerste lid van het Kaderbesluit CGS omvatten in de huisartsgeneeskunde:
  2. gedurende de dag het houden van spreekuren, het afleggen van huisbezoeken en acute hulpverlening;
  3. alsmede, naast de tenminste gemiddeld 16 uur per week als bedoeld in artikel D.9, eerste lid, onder a van het Kaderbesluit CGS, gemiddeld over vijf jaar ten minste 50 uur avond-, nacht- of weekenddiensten per jaar of 25 uur avond-, nacht- of weekenddiensten per jaar in combinatie met 25 uur werkzaamheden per jaar in diensten in de algemene medische zorg ten aanzien van asielzoekers, psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen, verstandelijk gehandicapten, ouderen die verblijven in een instelling die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz-instelling) en dak- en thuislozen.

En

  1. In afwijking van artikel D.9 van het Kaderbesluit CGS, is van regelmatige uitoefening van het specialisme sprake, indien de huisarts gemiddeld over vijf jaar tenminste werkzaam is geweest:
  2. acht uur per week als huisarts als bedoeld in dit besluit en daarnaast;
  3. acht uur per week in de algemene medische zorg ten aanzien van asielzoekers, psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen, verstandelijk gehandicapten, ouderen die verblijven in een instelling die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz-instelling), dak- en thuislozen, of in de avond-nacht-of weekend-zorg bij een huisartsenpost. De RGS kan onder deze algemene medische zorg tevens verstaan werkzaamheden in de dagzorg bij een huisartsenpost.

medTzorg blijft zich inzetten voor kwetsbare mensen in onze maatschappij. De arrestanten vormen de enige groep die we nu nog missen in het kader van herregistratie. Ook deze kwetsbare groep heeft recht op gelijkwaardige eerstelijns zorg en dus blijft medTzorg zich inzetten om ook deze groep binnen de algemene medische zorg te krijgen en te realiseren dat huisartsen die zich voor deze groep inzetten ook gewaardeerd worden voor de hoge kwaliteit van zorg die ze leveren. Tenslotte doet het leveren van medische zorg aan deze complexe kwetsbare doelgroep niet onder voor de andere doelgroepen binnen de algemene medische zorg.

College Geneeskundige Specialismen en KNMG

Klik op de afbeelding voor het gehele besluit

Voorafgaand in 2023

De medische zorg aan ouderen valt niet onder algemene medische zorg en telt niet mee voor je herregistratie als huisarts.

Algemene medische zorg ten aanzien van asielzoekers, psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen, verstandelijk gehandicapten of dak- en thuislozen en avond-nacht-of weekend-zorg bij een huisartsenpost als huisarts telt wel mee. Merkwaardig toch? Dit terwijl de medische zorg aan ouderen ook uiterst complexe zorg is.
Steun de huisartsen die zich dagelijks inzetten voor deze kwetsbare doelgroep.

Ook de medische zorg aan ouderen moet worden opgenomen als volwaardige huisartsgeneeskundige werkzaamheden, zodat deze kan worden toegevoegd aan de herregistratie-eis.

Situatie

Er ontbreken twee kwetsbare doelgroepen binnen de algemene medische zorg, die niet meetellen voor de herregistratie van huisartsen:

  • ouderen en
  • arrestanten

De huidige herregistratie-eis ten aanzien van de zorg overdag is:

  • dat de huisarts gemiddeld over vijf jaar tenminste acht uur per week als huisarts werkzaam is geweest en daarbij voor ten minste acht uur per week in de algemene medische zorg ten aanzien van asielzoekers, psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen, verstandelijk gehandicapten of dak- en thuislozen of in de avond-nacht-of weekend-zorg bij een huisartsenpost als huisarts werkzaam is geweest.

De huidige herregistratie-eis ten aanzien van de zorg tijdens de ANW is:

  • gemiddeld over vijf jaar ten minste 50 uur avond-, nacht- of weekenddiensten per jaar of 25 uur avond-, nacht- of weekenddiensten per jaar in combinatie met 25 uur werkzaamheden per jaar in diensten in de algemene medische zorg ten aanzien van asielzoekers, psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen, verstandelijk gehandicapten en dak- en thuislozen.

Het aanpassen van de herregistratie-eisen voor huisartsen is nodig

Naast het voor 100% laten meetellen van de werkzaamheden overdag voor deze twee doelgroepen (ouderen en arrestanten), moeten ook de ANW diensten meetellen. Net zoals dit voor de andere algemene medische zorg doelgroepen geldt.

Onderbouwing

De inhoud van het werk, zoals het afleggen van huisbezoeken en de acute hulpverlening, is vertegenwoordigd in de beschreven werkzaamheden. Huisartsen doen bij deze bijzondere doelgroepen voornamelijk huisbezoeken (visites). Het betreft hier over het algemeen (zeer) complexe generalistische huisartsgeneeskundige zorg. Daarbij vraagt en verdient deze groep mensen in toenemende mate speciale aandacht van de huisarts.

Het is van groot belang dat huisartsen die zich inzetten binnen de ouderen- en verpleeghuiszorg als volwaardige partners worden gezien. Op huisartsen die werkzaam zijn in de reguliere huisartsenpraktijken wordt meer en meer beroep gedaan op de zorg voor ouderen. We kunnen niet meer om deze ontwikkelingen in de zorg heen. De toekomstvisie huisartsgeneeskunde van de LHV/NHG geeft dit eveneens aan. In de toekomstvisie huisartsgeneeskunde van 2007 stond al beschreven dat huisartsen een aanvullend zorgaanbod voor oudere patiënten met complexe problematiek gaan ontwikkelen en aanbieden.

Huisartsgeneeskunde voor deze kwetsbare doelgroepen onderscheidt zich inhoudelijk niet op veel onderdelen van huisartsgeneeskunde voor andere/reguliere patiënten. Nota bene, er is juist sprake van bijzondere karakteristieken die ingewikkelder zijn dan bij andere patiënten.

Conclusie

De werkzaamheden van de huisartsen die zich inzetten binnen de medische zorg aan ouderen moet gewaardeerd en gewaarborgd blijven. Hiertoe dienen de werkzaamheden mee te tellen voor de herregistratie, zowel overdag, als in de ANW. Alleen dán kunnen we ons blijvend sterk maken en kunnen we ook voor deze kwetsbare doelgroepen continue, integrale en persoonlijke huisartsenzorg bieden.

Doel Petitie

De handtekeningen die deze petitie zal opleveren zullen wij aanbieden bij de LHV, zodat de eisen voor herregistratie kunnen worden aangepast.

Petitie herregistratie-eis

Ga direct via deze link naar de petitie en onderteken!

Of volg de QR code:

QR-code petitie herregistratie-eis huisartsen in de ouderenzorg

Print Friendly, PDF & Email
Close Menu