Skip to main content

Net werkzaam in de zorg in detentie?
Geef je dan op voor de landelijke introductiedag voor nieuwe zorgprofessionals en zorgmanagers.
Deze landelijke dag staat volledig in het teken van de zorg binnen DJI.
Data: 12 september of 15 november 2023.

Introductiedag zorg – NIFP

Deze introductiedag staat volledig in het teken van de zorg binnen DJI. Kerntaak van DJI is het veilig insluiten van mensen. Binnen deze context werken wij samen aan menswaardige, goede zorg aan justitiabelen. Onze zorg is gericht op een veilige terugkeer in de samenleving.

Maar hoe is de zorg binnen DJI geregeld, wat is jouw rol en wat mag je van je collega’s verwachten? En hoe ziet de rest van de organisatie eruit? Daar gaat deze introductiedag over. Ook leer je collega’s van andere inrichtingen kennen en is er tijd om ervaringen uit te wisselen.

Voor wie

De introductiedag is bedoeld voor zorgprofessionals en zorgmanagers die recent (korter dan 6 maanden) bij DJI zijn komen werken. Vanuit de FPC de Oostvaarderskliniek, CTP Veldzicht en de Jeugdinrichtingen sluiten alleen de collega’s van de somatische zorg en het zorgmanagement aan.

Heb je nog vragen? Mail dan naar: info.gezondheidszorg@dji.minjus.nl

Het programma

Ochtend

  • Welkom en kennismaking
  • Organisatie en zorgvisie DJI – Welke behoefte hebben justitiabelen aan zorg, en welke zorg wordt er binnen DJI geboden?
  • Opbouw van het team/afdeling zorg – hoe ziet het multidisciplinaire team waar je deel van uitmaakt eruit, en wat is ieders rol?

Middag

  • Samenwerking in de keten – hoe werk je goed samen met collega’s buiten de afdeling zorg?
  • Voor zorgprofessionals: zorgprocessen binnen de inrichting – aan de hand van een patiënt journey komen de verschillende processen en taken van de zorg aan bod
  • Voor zorgmanagers: Organisatie DJI, verdieping – Hoe werkt besluitvorming binnen DJI en wat is jouw rol als zorgmanager?
  • Afsluiting en vooruitblik.
Print Friendly, PDF & Email