Skip to main content
search

In een beroep waarbij je 24 uur per dag opgeroepen kunt worden voor spoedgevallen, variërend van “levensbedreigend” tot “lastig en “onschuldig”, is het cruciaal om snel en doeltreffend te kunnen handelen. Soms heb je slechts beperkte tijd om de juiste afweging te maken.

In penitentiaire instellingen zijn vragen als “Wanneer is iemand eigenlijk instabiel?” en “Hoelang duurt het voordat de celdeur opengaat om fysiek contact te maken met een doodzieke gedetineerde?” essentieel in het gespecialiseerde vakgebied van medTzorg huisartsen. Ook praktische overwegingen, zoals de ruimte en lichtomstandigheden om een patiënt in een cel goed te beoordelen, spelen een rol.

In verpleeghuizen zijn er andere uitdagingen, zoals de vraag of de patiënt en de familie nog wel bepaalde behandelingen willen. En ook een vergissing in medicatie kan leiden tot urgente situaties, zoals een bewoner die per ongeluk de medicatie van zijn buurman heeft gekregen en nu ernstige zwelling van tong en lippen vertoont.

In spoedgevallen zoals deze moet je zelfvertrouwen hebben en de rust kunnen bewaren.

Masterclasses Spoedzorg

Op zaterdag 4 november vonden er twee inspirerende Masterclasses Spoedzorg voor onze artsen plaats. Voor sommigen was het een introductie tot de ABCDE-methodiek, terwijl anderen de gelegenheid kregen voor een opfrissing en praktijkervaring. Onder leiding van huisarts Jeroen de Vries werden bij de aanwezigen de spoedvaardigheden opgefrist, terwijl Tim Peeters (huisarts, justitieel geneeskundige en Voorzitter Richtlijncommissie medTzorg) over de valkuilen van de saturatiemeter sprak. Onder begeleiding van Lilou Fibbe van het medTzorg Expertisecentrum werd er met slachtoffer-acteurs geoefend.

Masterclass spoedzorg  Masterclass Spoedzorg

   Masterclass Spoedzorg

ABCDE-methodiek

Het werken met ABCDE-methodiek biedt een gestructureerde aanpak voor het beoordelen van vitale functies. De ABCDE-methodiek is een werkwijze waarbij hulp wordt verleend volgens het principe “treat first what kills first”. Met andere woorden: eerst de primaire (levensbedreigende) en vervolgens de secundaire c.q. tertiaire (niet-direct dan wel niet-levensbedreigende) letsels en stoornissen. Deze handelswijze heeft belangrijke voordelen daar er – naast een duidelijke houvast – door het volgen van deze methodiek doorgaans alle letsels en stoornissen kunnen worden onderkend en behandeld.

Een voorbeeldscenario:

  • A: Tong en lippen zijn gezwollen. U hoort een inspiratoire stridor.
  • B: De ademhaling is versneld ( AF 18/min). U hoort symmetrisch expiratoir piepen. De saturatie is 88% bij kamerlucht.
  • C: Het gelaat is bleek. Capillairy refill (duim afdrukken op het borstbeen) is vertraagd. De pols is snel (140) en slecht gevuld. RR 80/40.
  • D: Het bewustzijn is helder, avpu-A (alert) / EMV 15, gluc 6.7 nn.
  • E: De patiënt heeft walnoten gegeten. In zijn hals en op de borst zitten urticaria-kwaddels.

Lees bovenstaande casus verder:  Casus – Quinckslag – medTzorg

Overdrachtsformulier

Bij spoedgevallen is het van belang om relevante patiëntinformatie over te dragen aan een volgende zorgverlener. Hiervoor heeft medTzorg het formulier ‘Overdracht acute zorg’.
Als medTzorg arts kun je deze aanvragen via info@medtzorg.nl.

Overdrachtsformulier Acute zorg

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Close Menu