Skip to main content

ANW diensten van medTzorg

ANW diensten van medTzorg

Wij kunnen met onze artsen de volledige organisatie van de ANW-diensten overnemen. Maar ook is het mogelijk dat de huisartsen deelnemen in het dienstrooster van de instelling. Dit doen wij in overleg en kan per instelling op maat ingevuld worden.

De diensten worden geleverd door een vaste groep huisartsen. Deze diensten doen zij vanuit huis en zonder tussenkomst van een doktersassistente. Er is dus altijd rechtstreeks contact met de dokter.

Onze artsen

Onze artsen worden intensief begeleid, ondersteund en geschoold, waardoor zij specialistische kennis hebben en goed voorbereid hun werk verrichten. Zij hebben 24 uur per dag back-up van een Coördinerend Huisarts, Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG),  Specialist Ouderengeneeskunde (SOG), Consulent Verslavingsarts en een Psychiater.

Zorgkosten

Wij houden rekening met de enorme zorgkosten die een instelling heeft. Door samen te werken met verschillende instellingen en de inzet van een vaste beperkte groep artsen zorgen wij voor betaalbare en betrouwbare zorg.

Spreekuren en spoeddiensten

Naast ANW-diensten, maar ook in combinatie mét ANW-diensten, kunnen onze artsen overdag spreekuren doen of de artsen van de instelling tijdelijk of langdurig ondersteunen. Doordat onze artsen zich richten op de eerstelijnszorg, komt je eigen instellingsarts meer toe aan zijn specialistische taken.

Is er geen arts nodig voor een spreekuur, maar wel willen terugvallen op een arts voor telefonisch overleg en die als dat nodig is een visite kan doen? Ook spoeddiensten worden door medTzorg geleverd.

medTzorg voor je instelling

Zorg op maat, betrouwbaar, betaalbare zorg & deskundig

Onze helden

Zorgverlener aan het woord

Print Friendly, PDF & Email