Skip to main content

Op 25 en 27 juni jl. hebben we de tweedaagse pilot van de scholing arrestantenzorg afgerond. Een succesvolle pilot met enthousiaste deelnemers.

Deze scholing biedt een diepgaande inzage in de zorgverlening binnen politiecellen, met de focus op belangrijke facetten zoals verslavingszorg, omgaan met agressie en onbegrepen en verward gedrag.

Inhoud scholing

De opleiding belicht hoe je als huisarts kwalitatief hoogstaande en humane huisartsenzorg kunt bieden aan personen die zich in een politiecel bevinden. We behandelen essentiële onderwerpen zoals de begeleiding van verslavingsproblematiek en het afkickproces van middelen tijdens het verblijf in de cel. Ook komen wet- en regelgeving omtrent insluitwaardigheid uitgebreid aan bod, evenals de benodigde communicatie met relevante politieambtenaren.

Een man en een vrouw in de scholing arrestantenzorg kijken elkaar aan

Scholing arrestantenzorg medTzorg huisarts

Voorafgaand aan de fysieke lesdagen voltooiden de deelnemers twee e-learnings. Deze e-learnings dienden als voorbereiding en boden een basiskennis die tijdens de fysieke bijeenkomsten, module 1 en 2, verder werd uitgediept.

Tijdens de eerste fysieke lesdag (module 1) kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de principes van verslaving, alcoholverslaving, GHB-verslaving, verslaving aan benzodiazepinen en gabapentine, methadon en opiaten en EDS. De tweede fysieke lesdag (module 2) behandelde het proces van politie, psychiatrie en verslaving en agressie en onbegrepen gedrag bij arrestanten.

Het psychiatrie-deel (module 2)

“Overmatige dopamineproductie is als een markeerstift waarmee je het hele boek hebt aangekleurd. Alles is belangrijk en je raakt totaal het overzicht kwijt. Dat is een psychose.”
Zo begon het psychiatrie-deel van onze arrestantenzorg nascholing.

Docent geeft een PowerPoint presentatie over arrestantenzorg en psychiatrie

De rol als huisarts

Tijdens de pilot vertelde justitieel huisarts Tim Peeters over het opzetten van een methadonbeleid en wanneer een GHB-gebruiker moet worden opgenomen. Ook hebben we uitgebreid stilgestaan bij de omgang met agressieve patiënten, om ervoor te zorgen dat onze huisartsen goed voorbereid zijn op hun rol als huisarts in de politiezorg.

De hulpofficier van justitie heeft tijdens de scholing toegelicht hoe lang iemand maximaal in een politiecel mag verblijven en welke informatie de politie van een dokter nodig heeft.

Docent en politieagent geven een presentatie in een ruimte over arrestantenzorg.

Accreditatiepunten

De opleiding arrestantenzorg geeft in totaal 10 accreditatiepunten: vier accreditatiepunten per avond en één per e-learning.

medTzorg scholingen

Bekijk alle scholingen bij medTzorg. De verschillende onderwerpen komen met regelmaat terug. Waarschijnlijk zal in 2025 de scholing arrestantenzorg weer op het programma staan.

Heb je een verzoek? Mail dan naar expertisecentrum@medtzorg.nl.

Print Friendly, PDF & Email