Leer bij door scholing

Scholingsprogramma medTzorg 2022

In 2022  gaan wij weer van start met ons onderwijsprogramma. Vanwege de coronacrisis kon helaas het merendeel van de scholingen in 2021 niet doorgaan. Daar waar mogelijk werden er online scholingen georganiseerd, dit werd door de deelnemers zeer gewaardeerd. We zullen in 2022 daarom opnieuw en meer online scholingen organiseren.

De uitgangspunten bij ons onderwijsprogramma zijn:

  • Onderwerpen toegespitst op de eerstelijnszorg aan mensen die verblijven in instellingen van DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) en WLZ (wet langdurige zorg) instellingen.
  • Wanneer je werkzaam bent voor medTzorg of bij organisaties waar medTzorg diensten aan levert zoals bv dienst justitiële instellingen (DJI) is de scholing gratis
  • Ben je niet werkzaam voor medTzorg, dan kost een online scholing €25,- en op locatie € 79,-.
  • Accreditatie voor artsen cluster ABC1 en verpleegkundigen V&VN wordt aangevraagd: 2 punten per fysieke bijeenkomst, 2 punten per online bijeenkomst.
  • Het programma wordt uitgevoerd in de avonduren – start om 17:30/18:30, met vanaf 18.00 inloop met een lichte maaltijd en eindigt om 21:00 uur.
  • Daarnaast bieden we ook online scholingen aan, tijdstippen wisselen, hou hiervoor ook de website in de gaten.
  • Er is plek voor maximaal 25 deelnemers en bij minder dan 5 deelnemers wordt de scholing gecanceld, dit geldt zowel voor de live bijeenkomsten als voor de online scholingen.

 

Scholingen 2022

Meld je aan voor een scholing