Skip to main content
search

Richtlijn Minderjarigen in gesloten setting

Dit is de richtlijn Minderjarigen in gesloten setting (politie en justitie) ontwikkeld voor de huisartsen werkzaam bij medTzorg.

Samenvatting

Toelichting

Literatuur & bronvermelding

 1. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. overheid.nl
 2. Wetboek van Strafvordering (art. 57 lid 1 juncto 493 lid 3).
 3. Wat gebeurt er als ik word aangehouden voor een strafbaar feit? www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/wat-gebeurt-er-als-ik-word-verdacht-van-een-strafbaar-feit
 4. KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
 5. Richtlijn kindermishandeling. Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde.
 6. Richtlijn Blauwe plekken bij kindermishandeling
 7. KNMG Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie
 8. Richtlijnen jeugdhulp. Nederlands Jeugd Instituut (NJI).
  Risicofactoren en beschermende factoren.
  Kennisdossier kindermishandeling.
  Onderbouwing richtlijn kindermishandeling.
 9. Defence for children jaarbericht: https://www.defenceforchildren.nl/media/2588/dfc-18-jaarbericht_totaal_wt_lr.pdf
 10. https://www.rsj.nl/documenten/rapporten/2020/01/29/advies-over-minderjarigen-in-een-politiecel#:~:text=De%20politie%20heeft%20al%20regels,omgang%20met%20minderjarigen%20is%20wenselijk
 11. huiselijkgeweld.nl/vormen
 12. ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen

Versie 26-11-2020

Initiatief: Afdeling deskundigheidsbevordering (DKB) medTzorg

Colofon:
Richtlijn Minderjarigen in gesloten setting
©2020 medTzorg
p/a Herculesplein 357
3584 AA Utrecht
Tel: 030-5112500
e-mail: richtlijnen@medtzorg.nl
website: www.medtzorg.nl

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Close Menu