Skip to main content

Richtlijn Minderjarigen in gesloten setting

Dit is de richtlijn Minderjarigen in gesloten setting (politie en justitie) ontwikkeld voor de huisartsen werkzaam bij medTzorg.

Samenvatting

Toelichting

Literatuur & bronvermelding

 1. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. overheid.nl
 2. Wetboek van Strafvordering (art. 57 lid 1 juncto 493 lid 3).
 3. Wat gebeurt er als ik word aangehouden voor een strafbaar feit? www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/wat-gebeurt-er-als-ik-word-verdacht-van-een-strafbaar-feit
 4. KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
 5. Richtlijn kindermishandeling. Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde.
 6. Richtlijn Blauwe plekken bij kindermishandeling
 7. KNMG Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie
 8. Richtlijnen jeugdhulp. Nederlands Jeugd Instituut (NJI).
  Risicofactoren en beschermende factoren.
  Kennisdossier kindermishandeling.
  Onderbouwing richtlijn kindermishandeling.
 9. Defence for children jaarbericht: https://www.defenceforchildren.nl/media/2588/dfc-18-jaarbericht_totaal_wt_lr.pdf
 10. https://www.rsj.nl/documenten/rapporten/2020/01/29/advies-over-minderjarigen-in-een-politiecel#:~:text=De%20politie%20heeft%20al%20regels,omgang%20met%20minderjarigen%20is%20wenselijk
 11. huiselijkgeweld.nl/vormen
 12. ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen

Versie 26-11-2020

Initiatief: Afdeling deskundigheidsbevordering (DKB) medTzorg

Colofon:
Richtlijn Minderjarigen in gesloten setting
©2020 medTzorg
p/a Herculesplein 357
3584 AA Utrecht
Tel: 030-5112500
e-mail: richtlijnen@medtzorg.nl
website: www.medtzorg.nl

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email