Skip to main content

De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan gepland en de politieke partijen zijn bezig om hun verkiezingsprogramma te maken.
LHV, VPH, NHG en InEen hebben alle partijen gevraagd om in hun verkiezingsprogramma aandacht aan onze sector te besteden én aan de maatregelen die nodig zijn voor een sterke huisartsenzorg en eerste lijn. Om zo de huisartsen- en eerstelijnszorg ook voor de toekomst zeker te stellen voor elke Nederlander.

De vier belangrijkste huisartsenthema’s zijn:

  • Huisartsen voldoende tijd hebben voor de juiste zorg aan al hun patiënten
    Dit moet geborgd en stabiel gefinancierd zijn, deze investering betaalt zichzelf immers terug doordat huisartsen daarmee minder verwijzen, meer tijd hebben voor het gesprek met patiënten over o.a. leefstijl en preventie en betere zorg kunnen verlenen.
  • De afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) over versterking van de eerstelijnszorg in 2030 gerealiseerd worden, zodat huisartsen kunnen rekenen op ondersteuning op wijk- en regioniveau. Met de andere partijen in de eerstelijn werken wij momenteel aan een visie op de eerstelijnszorg in lijn met de adviezen van de RVS, waarin ook de zo noodzakelijke samenwerking in de eerstelijn en met het sociale domein een belangrijke rol spelen.
  • Gemeenten zich actief inzetten voor huisvesting van huisartsenpraktijken in elke wijk
    En dat er passende tarieven komen voor praktijkhuisvesting voor huisartsen. Nu hebben meer dan 3 op de 4 huisartsen op de een of andere manier een probleem met huisvesting: te krap, te duur, ongeschikt. Dat moet anders, om te zorgen dat elke Nederlander een huisartsenpraktijk dichtbij heeft en houdt.
  • Er structurele financiering komt voor huisartsgeneeskundig onderzoek
    Zodat nieuwe mogelijkheden om de huisartsenzorg te ondersteunen aantoonbaar effectief en veilig zijn.

Lees meer:

Het gehele bericht van LHV: Dit zijn de 4 belangrijkste huisartsenthema’s voor de verkiezingen – LHV
Het verzoek aan VWS/verkiezingsprogrammacommissie: Brief-van-LHV-NHG-InEen-VPH-aan-de-verkiezingsprogrammacommissies-24.07.2023.pdf

Print Friendly, PDF & Email