Skip to main content
search

NHG vraagt aandacht voor groep A streptokokkeninfecties (GAS) en geeft hier onderstaand handvatten voor.

Streptokokken (iGAS)

Sinds maart 2023 wordt bij zowel kinderen als volwassenen een verhoogde incidentie gezien. Meer invasieve infecties met groep A streptokokken (iGAS) worden gemeld dan in voorgaande jaren,

Denk hieraan als bacterieel superinfect bij waterpokken, eczeem, luchtweginfecties constateert. En houd rekening met het feit dat deze (huid)infectie ook vaak in PI’s gezien wordt!

NHG zegt:
Wees alert op tekenen van iGAS, bijvoorbeeld bij kinderen met waterpokken of een luchtweginfectie met persisterende koorts of klinische achteruitgang.

Belangrijkste aandachtspunten

  • Wees alert op symptomen die kunnen wijzen op invasieve groep A streptokokken infectie, bijvoorbeeld bij persisterende koorts of klinische achteruitgang van kinderen met een luchtweginfectie of waterpokken.
  • Behandel infecties die passen bij non-invasieve GAS infecties conform de geldende richtlijnen.

Kinderartsen melden momenteel dat veel kinderen met iGAS een voorafgaande infectie met waterpokken of een respiratoir virus hadden. Van deze virale infecties is bekend dat zij een porte d’entree kunnen vormen voor iGAS. Daarnaast blijkt dat momenteel vaker pleura-empyeem en STSS (streptokokken-toxischeshocksyndroom) en in iets mindere mate fasciitis necroticans als manifestaties van iGAS voorkomen bij kinderen.

Voor de actuele cijfers van 2023, kijk dan op de website van het RIVM.

Lees de gehele toelichting, tips en behandelrichtlijnen bij NHG: https://www.nhg.org/actueel/aanhoudend-verhoogde-incidentie-invasieve-infecties-groep-a-streptokokken/

Print Friendly, PDF & Email
Close Menu