Skip to main content

NHG vraagt aandacht voor groep A streptokokkeninfecties (GAS) en geeft hier onderstaand handvatten voor.

Streptokokken (iGAS)

Sinds maart 2022 wordt bij zowel kinderen als volwassenen een verhoogde incidentie infecties groep A streptokokken gezien. Meer invasieve infecties met groep A streptokokken (iGAS) worden gemeld dan in voorgaande jaren. We zien nu dat het aantal meldingen van iGAS in heel 2023 gestegen is.  Zowel bij kinderen en volwassenen.

Denk hieraan als je bacteriële superinfecties waarneemt bij ziekten zoals waterpokken, eczeem en luchtweginfecties. En houd er rekening mee dat deze soort (huid)infecties ook vaak voorkomen bij patiënten in de PI.

NHG zegt:
Wees alert op tekenen van iGAS, bijvoorbeeld bij een virale infectie zoals waterpokken, aanhoudende koorts of klinische achteruitgang bij een luchtweginfectie.

Belangrijkste aandachtspunten

  • Wees alert op symptomen die kunnen wijzen op invasieve groep A streptokokken infectie, bijvoorbeeld bij persisterende koorts of klinische achteruitgang van kinderen met een luchtweginfectie of waterpokken.
  • Behandel infecties die passen bij non-invasieve GAS infecties conform de geldende richtlijnen.

Kinderartsen melden dat veel kinderen met iGAS een voorafgaande infectie met waterpokken of een respiratoir virus hadden. Van deze virale infecties is bekend dat zij een porte d’entree kunnen vormen voor iGAS. Daarnaast blijkt dat momenteel vaker pleura-empyeem en STSS (streptokokken-toxischeshocksyndroom) en in iets mindere mate fasciitis necroticans als manifestaties van iGAS voorkomen bij kinderen.

Sinds januari 2023 zijn alle iGAS infectie meldingsplichtig. Aan huishoudcontacten van een iGAS patiënt wordt, op advies van de GGD, antibioticaprofylaxe voorgeschreven. Bekijk de richtlijn voor Groep A-streptokokkeninfectie op deze pagina van het RIVM.

Voor de actuele cijfers van 2023, kijk dan op de website van het RIVM.

Lees de gehele toelichting, tips en behandelrichtlijnen bij NHG: https://www.nhg.org/actueel/aanhoudend-verhoogde-incidentie-invasieve-infecties-groep-a-streptokokken/

Print Friendly, PDF & Email