Skip to main content
search

Herziene KNMG-richtlijn december 2022

Wanneer mag ik het beroepsgeheim doorbreken?
Mag ik informatie over een patiënt verstrekken aan een verzekeraar?
En waarom mag ik geen geneeskundige verklaring over een eigen patiënt afgeven?
Lees de antwoorden op deze vragen in de herziene KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens. 

De KNMG-richtlijn  Omgaan met medische gegevens biedt handvatten voor de toepassing van het beroepsgeheim en kaders voor het uitwisselen van medische gegevens met derden.  Je vindt in deze richtlijn onder andere informatie over de volgende onderwerpen:

  • Doorbreking van het medisch beroepsgeheim

  • Informatie verwerken in en buiten het medisch dossier

  • Regels bij elektronische gegevensuitwisseling

  • Delen van informatie in het kader van vertegenwoordiging, overlijden, letselschade en levensverzekeringen

  • Informatieverstrekking aan diverse partijen en in diverse situaties, zoals aan (overheids-)instanties, in het kader van gedwongen zorg en opname (Wvggz en Wzd), bij medische beoordelingen en in het kader van wetenschapelijk onderzoek en kwaliteitsdoeleinden.

Herziening

Met de herziening is de tekst van de richtlijn geactualiseerd en geredigeerd, mede naar aanleiding van jurisprudentie. De meeste wijzigingen zijn aangebracht in de paragrafen 2.11.7 Recht op vernietiging van dossiergegevens, 5.7.1 De arts als verweerder in klacht- en tuchtzaken en civiele rechtszaken en 7.4.1 Rapportage aan opdrachtgever.

Kijk op knmg.nl/beroepsgeheim voor meer informatie of download direct de Richtlijn Omgaan met Medische Gegevens.

Print Friendly, PDF & Email
Close Menu