Skip to main content

Petitie: “Aanpassing Herregistratie-eis voor huisartsen met medische zorg aan ouderen”

 

Aanpassing Herregistratie-eis voor huisartsen

 

De medische zorg aan ouderen valt niet onder algemene medische zorg en telt niet mee voor je herregistratie als huisarts.

Algemene medische zorg ten aanzien van asielzoekers, psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen, verstandelijk gehandicapten of dak- en thuislozen en avond-nacht-of weekend-zorg bij een huisartsenpost als huisarts telt wel mee. Merkwaardig toch? Dit terwijl de medische zorg aan ouderen ook uiterst complexe zorg is.
Steun de huisartsen die zich dagelijks inzetten voor deze kwetsbare doelgroep.

Ook de medische zorg aan ouderen moet worden opgenomen als volwaardige huisartsgeneeskundige werkzaamheden, zodat deze kan worden toegevoegd aan de herregistratie-eis.

Situatie

Er ontbreken twee kwetsbare doelgroepen binnen de algemene medische zorg, die niet meetellen voor de herregistratie van huisartsen:

  • ouderen en
  • arrestanten

De huidige herregistratie-eis ten aanzien van de zorg overdag is:

  • dat de huisarts gemiddeld over vijf jaar tenminste acht uur per week als huisarts werkzaam is geweest en daarbij voor ten minste acht uur per week in de algemene medische zorg ten aanzien van asielzoekers, psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen, verstandelijk gehandicapten of dak- en thuislozen of in de avond-nacht-of weekend-zorg bij een huisartsenpost als huisarts werkzaam is geweest.

De huidige herregistratie-eis ten aanzien van de zorg tijdens de ANW is:

  • gemiddeld over vijf jaar ten minste 50 uur avond-, nacht- of weekenddiensten per jaar of 25 uur avond-, nacht- of weekenddiensten per jaar in combinatie met 25 uur werkzaamheden per jaar in diensten in de algemene medische zorg ten aanzien van asielzoekers, psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen, verstandelijk gehandicapten en dak- en thuislozen.

Het aanpassen van de herregistratie-eisen voor huisartsen is nodig

Naast het voor 100% laten meetellen van de werkzaamheden overdag voor deze twee doelgroepen (ouderen en arrestanten), moeten ook de ANW diensten meetellen. Net zoals dit voor de andere algemene medische zorg doelgroepen geldt.

Onderbouwing

De inhoud van het werk, zoals het afleggen van huisbezoeken en de acute hulpverlening, is vertegenwoordigd in de beschreven werkzaamheden. Huisartsen doen bij deze bijzondere doelgroepen voornamelijk huisbezoeken (visites). Het betreft hier over het algemeen (zeer) complexe generalistische huisartsgeneeskundige zorg. Daarbij vraagt en verdient deze groep mensen in toenemende mate speciale aandacht van de huisarts.

Het is van groot belang dat huisartsen die zich inzetten binnen de ouderen- en verpleeghuiszorg als volwaardige partners worden gezien. Op huisartsen die werkzaam zijn in de reguliere huisartsenpraktijken wordt meer en meer beroep gedaan op de zorg voor ouderen. We kunnen niet meer om deze ontwikkelingen in de zorg heen. De toekomstvisie huisartsgeneeskunde van de LHV/NHG geeft dit eveneens aan. In de toekomstvisie huisartsgeneeskunde van 2007 stond al beschreven dat huisartsen een aanvullend zorgaanbod voor oudere patiënten met complexe problematiek gaan ontwikkelen en aanbieden.

Huisartsgeneeskunde voor deze kwetsbare doelgroepen onderscheidt zich inhoudelijk niet op veel onderdelen van huisartsgeneeskunde voor andere/reguliere patiënten. Nota bene, er is juist sprake van bijzondere karakteristieken die ingewikkelder zijn dan bij andere patiënten.

Conclusie

De werkzaamheden van de huisartsen die zich inzetten binnen de medische zorg aan ouderen moet gewaardeerd en gewaarborgd blijven. Hiertoe dienen de werkzaamheden mee te tellen voor de herregistratie, zowel overdag, als in de ANW. Alleen dán kunnen we ons blijvend sterk maken en kunnen we ook voor deze kwetsbare doelgroepen continue, integrale en persoonlijke huisartsenzorg bieden.

Doel Petitie

De handtekeningen die deze petitie zal opleveren zullen wij aanbieden bij de LHV, zodat de eisen voor herregistratie kunnen worden aangepast.

Ga direct via deze link naar de petitie en onderteken!

 

 

Print Friendly, PDF & Email